Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Nye bilder

Sabrina Szeto (’06 – ’08) Elev på UWCRCN i Flekke. 2008.

I deeply treasure the two years I spent in Fjaler at Red Cross Nordic. Not only did I make friends with schoolmates who are now embarking on inspiring pursuits, but I also formed relationships with teachers who I count as mentors even today. It was here also that I was introduced to the joys of folk dance and music through the local community dance group that meets on Thursdays. I was also welcomed into the folk orchestra (Dalsfjorden Spelemannslag) and travelled with them to summer music festivals around Norway.

I feel blessed also to have gone hiking or skiing every Friday with the Outdoor Discovery student group, which introduced me to the importance Les meir…

The Sea and Me. Grethe Hillersøy om Bulandet.

Dette er en nydeleg og viktig film frå Bulandet. Grethe Hillersøy – ein av mange flinke bulendingar!

Growing up on an isolated Norwegian island surrounded by water, the sea flows through your veins.

To many that live there, the ocean is just their work-place.

But to one woman, it is so much more. Les meir…

Eremittane på Dalsåsen. Kva har dei skapt i sommar?

”VIRTUAL HERMITS” i Dale i Sunnfjord

Ett prosjekt, fire grupper, åtte arkitekter

Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) i Dale i Sunnfjord har våren 2016 gjennomført et kunstnerisk arkitekturprosjekt med tittelen ”Dale Virtual Hermits”.

Kunstnerisk prosjektleder har vært professor Thomas Wiesner (BAS).

Den ”dekorative eremitten” oppstod i England på 1700-tallet.

Store gods og herregårder ”ansatte” en eremitt som mot kost og losji førte en eremitts tilværelse på godsets eiendom over lengre eller kortere tid.
Eremittens oppgave var kun å inneha rollen som eneboer, til godseierens og dennes besøkendes forlystelse. Les meir…

Val av frivillig styremedlem

Frivillig medlem

På kontaktmøtet torsdag 29. september skal det også utførast val av ein frivillig representant til styret i Frivilligsentralen. Valet skal gjennomførast slik: Alle som representerer ein frivillig aktivitet/ innsats i kommunen, kan kome med framlegg på kandidatar på førehand og innan 26. september. Framlegget må innehalde fullt namn med epost / tlf og kva dei representerer. På sjølve kontaktmøtet vert det lagt fram ei innstilling til val. Alle frivillige som møter, kan stemme.

Dalsfjorden Spelemannslag, feiring av 75 års-jubileum. 29. oktober.

Dalsfjorden Spelemannslag er 75 år dette året, og i det høvet vil vi invitere til ein heidundrande jubileumsfest med inviterte gjestar og spelemannslag. 29. oktober.
Folk ellers kan også få vere med på feiringa. Meld deg på, dette kjem til å bli ein triveleg kveld ! Les meir…

Møte i Formannskapet den 20.09.2016 Fjaler.

Dato:
20.09.2016 08:30 – 10:30 Møtestad: Fjalerhuset

Saksliste:

068/16 – 16/7597 – Godkjenning av innkalling og sakliste

069/16 – 16/7420 – Godkjenning av protokoll

070/16 – 16/7598 – Delegerte saker

037/16 – 16/7062 – Dispensasjon – byggeløyve for hytte gbnr 96/7
Les meir…

Lokal veke 38 og 39 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Flekke UL, Vonheim. Dansekveld i Flekke sist veke. Kultur i pausen: Kåre Flekke fortalde om ungdomslaget og aktivitetar i Flekke UL. Barnedansen sist på 50-talet og på 60-talet. Denne veka: Torsdagsdans i Dale, Trudvang.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 38 er 19. september – 15. september 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Risiko og beredskap. Symposium 2016

Kl. 12.00 Symposium om risiko og beredskap. 17.09.2016 Teaterfestivalen i Fjaler.

Symposiet brukar å vere eit fast høgdepunkt under teaterfestivalen. I år handlar det om beredskap, i vid forstand. Vi har som vanleg invitert eit knippe interessante menneske frå forskjellige fagfelt og perspektiv for å sjå inn krystallkula og dele sine tankar omkring framtida.

Er det so ille fatt ? Kva bør uroe oss ?

Offentlig Harryhandel - Veien til offentlig konkurs?

Av Idar Martin Herland.
Harryhandel er forlengst en del av det Norske folkets vokabular. «Alle» drar ut for å handle billig. I dag skal selv offentlige selskaper opprette filialer i utlandet for å spare skatt. Men hvorfor er varer og tjenester dyrere i Norge? Er det ikke på grunn av skatter og avgifter? Snakk om å sage over greinen man sitter på!

Etter sigende drar «Halve Østlandet» på Harryhandel til Sverige. Blant annet Hegnar har hatt en sak på det nå i sommer. Her finner dere en link til den:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Reise/2016/06/Halve-OEstlandet-skal-paa-harryhandel

Der kan dere blant annet lese at hr. og fru. Hvermannsen på dagsturer til utlandet handlet for 14,1 milliarder i 2015. Hver krone som brukes innenfor landets grenser, havner stort sett opp igjen i statskassen. Hver krone som brukes utenlands, forsvinner for godt. Så alle forstår at det er det offentlige taper mest på Harryhandel.
Les meir…

SOFT dansar vidare. I kveld i Solund. I morgon i Bygstad.

With Martha Standal, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Idun Losnegård, Christer Tornell, Anette Stokke, Anne Guri Tvedt and Erlend Auestad Danielsen, . Foto: SOFT:

SOFT:
Ungdomshuset, Folkets hus, Grendahuset, Lokalet, kjært barn har mange namn. Alle som vaks opp i distrikts Norge i etterkrigstida har på ein eller annan måte eit forhold til dette lokalet. Her vart det arrangert dansefestar, folkemøte, basar, trimparti og danseskular. Lokalet vart flittig brukt av folk frå alle samfunnslag. I sentrum stod gjerne det gode, norske uttrykket dugnad. Gjennom felles innsats vart det skapt minne for livet.
Les meir…

Teaterfestivalen i Fjaler 2016 opna med show, tale og salutt. Festivalen er gong.

På lokalet-gjengen fra Sogn og Fjordane Teater (SoFt) på festivalopning.

Takk til Gard Nedrebø og Kristoffer Birkeflet for bra råning!

Dramatiker Rolf Losnegård opnaTeaterfestivalen med salutt !

På veg til fest på lokalet.

.

David Zadig er festivalfotograf. Les meir…

Forhandla til klokka tre i natt, no er dei samde. Storfylke Vestlandet.

– Det har vore ei lang natt, men partane vart samde om mykje, sa fylkesrådmann i Sogn og Fjordane Tore Eriksen då han la fram dei første punkta i intensjonsavtalen rundt klokka ti i dag.

Forhandla til klokka tre i natt, no er dei samde

FØRDE (NRK): Dei tre fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har vorte samde om å etablere eit nytt vestlandsfylke frå 2020.
Det skal heite Vestlandsregionen.

Administrasjonen vert i Bergen og Stavanger.

Men Styringa med off. tannhelse blir i Sogn og Fjordane.
Der har vi i juni bevist total inkompetanse. Les meir…

Blåmandag hele året. I Norge har vi to typer kommuner: Enten er de truet av fraflytning og trang økonomi, eller for stor vekst og trang økonomi.

Idar Martin Herland :

Offentlig armod holder på å ødelegge landets lokalsamfunn. Men hvorfor er landets kommuner så fattige?

Søndag 28. august ble det avholdt medlemsmøte i Askøy Arbeiderparti. På agendaen sto eiendomsskatt. Bakgrunnen er at rådmannen har bedt den politiske ledelsen på Askøy om å vurdere å innføre eiendomsskatt på «Næring» og på «Privatbolig» i tillegg til «Verker og Bruk» som allerede er innført. Les meir…

En Unik Mulighet – Bli Vertsfamilie

Jeg har vært vertsfamilie i ett år for to 2.klassinger; Gautham fra India og Maja fra Polen. Hvorfor vil jeg anbefale det samme til deg/dere?

Å få lov å åpne opp sitt hjem for disse flinke, positive og høflige studentene har vært en stor berikelse. Jeg har fått innblikk i det å være student ved UWC, både på godt og vondt. Jeg har fått lære og øve meg i å snakke engelsk. Jeg har overvunnet en skepsis til å ta fremmede inni huset. Lært nye kulturer og religioner å kjenne.

Informasjonsmøte om fylkesveg 57. Veg for Bygstad. Bru over Svesundet.

Informasjonsmøte om fylkesveg 57, Storehaug-Hjelmeland-Haugsbø-Båtevik .
Tønna 19.30 måndag 12.09.2016

Gaular kommune ved ordførar Mathias Råheim skipa til informasjonsmøte.
Teknisk sjef Truls Hansen Folkestad og Arve Kringlen frå Norconsult orienterte.

Dette var eit innleiande møte.
Arve Kringlen frå Norconsult gjekk gjennom dei planane han arbeider med.
Det skal bli betre veg frå Storehaug og ned til Bygstad. Delvis heilt ny veg. Det skal bli bru over Svesundet. Les meir…

Kayak Leader Course at RCN

På fjorden. Mellom Malvik og Ungholmen.

Last weekend the Autumn Kayak Leader Course happened, luckily in good weather! Ten second year students qualified to become Kayak leaders at RCN over the two-day course. On Saturday we focused on personal skills and techniques: paddle strokes, packing, entry and exit of kayak and a fair amount of practice rescues. We stopped for lunch spot at the end of Flekke fjord on Ungholmen in beautiful weather. The day ended with lots of capsizing, rescues and good-natured splashing. Les meir…

Teaterfestivalen i Fjaler - Familiedag på laurdag: Nyttevekstar. Aktivitetar. Mat. Symposium. Dale Andelshagelag.

2015. Overleving. Kan du kaste med landnot?

Kl 10.00 Nyttevekstvandring med Barnas Turlag

Oppmøte Fjalerhallen – Vi ser etter nyttevekster med Peter Schönen og Ruth Berit Garfors. Turen går til tusenårsstaden, der det blir aktivitetsløype for ungane, og teaterframsyninga “Egget” frå Hordaland Teater.

Kl 11.00 -15.00 Overlevelsesparken er open

Aktivitetar, marknad, stands, kultur og matsal.
Her møter vi beredskap anno 2016. m.a. heimevernet, sivilforsvaret, naudetatane, Røde Kors og kommunen.
Vi vil og møte eit variert utval av menneske og organsisajonar med kunnskap som kan vere nyttig, om den moderne infrastrukturen skulle kollapse.

Her kan du lære deg Les meir…

Informasjonsmøte om fylkesveg 57, Storehaug-Hjelmeland-Haugsbø-Båtevik . Tønna 19.30

Informasjonsmøte om fylkesveg 57, Storehaug-Hjelmeland-Haugsbø-Båtevik

Gaular kommune

Informasjonsmøte om fylkesveg 57, Storehaug-Hjelmeland-Haugsbø-Båtevik

Måndag 12. september, Tønna i Bygstad kl. 19.30.

Gaular kommune og Norconsult AS vil orientere om status i planarbeidet og ønskjer dialog med innbyggjarane om den vidare planlegginga.

Vel møtt!

Ordførar

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

FV 57 Dale – Storehaug. Film frå vegen. Når kjem bru over Svesundet? FILMHER”:

Fylkesveg 57 Dale – Storehaug: ein dårleg veg … from Fjaler Film on Vimeo.

Fylkesveg 57 Dale – Storehaug: ein dårleg veg …

from Fjaler Film

Fjaler Film: FV57 Dale – Storehaug visning versjon10042013 4000
Ikkje så god vegstandard, nei. Les meir…

Teaterfestivalen i Fjaler 2016

Program fire dagar til ende.

TORSDAG 15.09.

kl. 11.00 – The Healing Lump/ Tormod Carlsen – UWC i Flekke.

kl. 18.00 – Åpning – Dale Sentrum

kl. 19.00 – På Lokalet/ Sogn og Fjordane Teater – Ungdomshuset Trudvang

kl. 21.00 – Diktatoren/ Statsteatret – Fjalerhallen

FREDAG 16.09.

Kl. 11.00 – The Healing Lump/ Tormod Carlsen – Ytre Fjaler

kl. 16.30 – Yokai/ The Krumple Company – Fjalerhallen

kl. 18.00 – Nå løper vi/ Pia Maria Roll – Ungdomshuset Trudvang

kl. 21.00 – Kabaret Makaber (Konsert) – Dalsåsen

LAURDAG 17.09.

Les meir…

Lokal veke 37 og 38 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Teaterfestivalen i Fjaler Origo Arkiv: HER

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 37 er 12. september – 18. september 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

No er Yme komen på land. Lutelandet Offshore.

På Lutelandet.
Du kan følgje med på kva som skjer på kamera.
Det tek nytt bilete kvart femte minutt.

Sjå link HER

.
Lutelandet is located on the western coast of Norway, with easy access for oil rigs and ships to and from the North Sea. This huge onshore area up to 1.400.000 m² is developed by Lutelandet Offshore (LLOF) with yard, harbour and Europe’s largest dry dock. Les meir…

Indre Hafslo Spelemannslag kjem til Askvoll.

Askvoll Samfunnshus:

Indre Hafslo Spelemannslag spelar i Askvoll Samfunnshus lørdag 10.09.16 kl 1830

Sal av mat og kaffi.

Finn fram danseskoa og kom. Les meir…

Skap ein sosial møteplass i ditt nærmiljø.

FOR LEVANDE LOKALKULTUR:

Tradisjonar

Den folkelege kulturen slik han t.d. kjem til uttrykk i dans, teater, handverkstradisjonar og språk, utgjer viktige delar av det kulturelle mangfaldet. Tradisjonane har fleire kvalitetar, og ei drøfting av desse kvalitetane er ein sentral del både av tradisjonen i seg sjølv og identitetsdanninga knytt til kulturen. Noregs Ungdomslag skal medverke til levandegjering, formidling og vidareutvikling av folkelege kulturuttrykk.

Nyskapande

Noregs Ungdomslag trur på humor, kreativitet, galskap, fantasi og mot som viktige verkemiddel både i organisasjonen og i samfunnet. Ungdomslaget skal vere opne arenaer for kreative tankar og idear til ny aktivitet. Les meir…

Fjaler

Følgt av 386 medlemmar.

Fjaler kommune strekk seg ut på sørsida av den vakre Dalsfjorden, frå tettstaden og fjordbygda Dale midt inne i fjorden, og ut til Korssund og Fure ved kysten. I øst slyngjer Flekke- og Guddalsvassdraget seg frå den vakre Flekkefjorden til øverst på Guddal.

I Fjaler kan du oppleve fjord, kyst og fjellnatur innan korte avstandar, spennande kulturattraksjonar og moderne kunst, design og handverk. Fjaler kommune har ei lang historie innan både industri og skule.

I dag har nye verksemder innan bl.a. IT og design i stor grad erstatta den gamle industrien med sko- og skiproduksjon. I den gamle tønnefabrikken i Dale finn du IPM-Teknikk

Den gamle skulehistoria er vidareført med den internasjonale skulen RCNUWC (Red Cross Nordic United World College) med 200 elevar frå 80 land, eitt av verdens ti UWC. Haugland Rehabilitering er og ein stor arbeidsplass. Nkd – Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen , som jobber med visuell kunst ligg i kommunesenteret Dale.

Den folkekjære diktaren Jakob Sande kom frå Fjaler. I dag kan du vitje fødestaden hans, Jakob Sande-tunet i Dale. Det bur omlag 2853 innbyggjarar i Fjaler.

AKTUELT i kommunen for tida er m.a. Dalsfjordbrua og Lutelandet Utvikling Meir om sona

Origo Fjaler er ei sone på Origo. Les meir

Dale: Sogn og Fjordane — Play 24 hours

SUM Sunnfjord Miljøverk Iks
Renovasjonsruter 2013
Lenkja fører til kalendar i PDF-format

Annonse