Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord ungdom

TUNVERT/OMVISAR I JAKOB SANDE-TUNET SOMMAR 2011

Jakob Sande-selskapet søkjer positiv og serviceretta ungdom, som vil arbeide som tunvert/omvisar i Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord, i perioden 2. juni til 15. august. Tunverten vil vere ansvarleg for omvising, kafé- og krambusal på torsdagane i heile perioden, og nokre sundagar.

Arbeidstida vil vere hovudsakleg frå kl. 15-18. Det kan kome til andre oppgåver, som førefallande arbeid, påfylling av varer, vedlikehald og andre omvisingsoppdrag. Du vil få opplæring. Historieinteresse og kunnskap om Dale og Fjaler vil vere eit pluss.

Du må være over 18 år, ha god allmennkunnskap og beherske norsk og engelsk.

For meir informasjon: kontakt dagleg leiar Therese i 3. etg på Dale senter tlf. 57 73 77 75 / mobil 971 86 486 eller styreleiar Margrete tlf 995 48 767.

Send søknad med CV til Jakob Sande-selskapet, postboks 68, 6961 Dale i Sunnfjord, eller til e-post tunet@jakobsande.no

Internasjonal utveksling i Portugal

[Bilete 1351444 fins ikkje eller er sletta]

Vil du vere med på ein internasjonal utveksling og møte ungdomar frå sju land i Europa?

Kvar: Portugal, Pinhal Nova
Når: 16. – 25. juli 2010
For: ungdom mellom 18 og 25 år
Antal: 4 frå Norge
Tittel: “Recycle and Perfom” – gjenvinning- og teater workshops (du treng inga erfaring, må berre vere interessert i å delta).

Utlegg: 30% av reiseutgiftene – resten, både overnatting og mat er dekka av EU / Youth in Action Program.

Interessert? Ta kontakt med Frivilligsentralen
E-post: frivilligsentralen@fjaler.kommune.no
eller volontør Karolina: smiech.karolina@gmail.com
Tlf. 57 73 80 20

[Bilete 1351435 fins ikkje eller er sletta]