Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord quiz

Brannmann for ein dag laurdag 22. september!

Open brannstasjon i Trolleskaret i Dale. Ver brannmann for ein dag! På den årlege aktivitetsdagen for ungar frå 6 – 12 år, kan du sitje på med brannbilen, prøve vannslange og vere med på rebus. Ope frå kl 11- 13. Gratis! Velkomen!

Arrangør: Fjaler Brannvesen

Kva meiner du?

Fjaler Næringsutvikling er i gang med å revidere Strategisk næringsplan for Fjaler kommune. Dette er styrande for det arbeidet vi gjer for å skape berekraftig utvikling i kommunen.
Som eit ledd i dette arbeidet er vi interressert i å høyre di meinig om tema. Du kan møte oss førstkomande lørdag på Joker Grytøyra og Joker Hellevik, til ein uformell næringsprat.

Våre spørsmål er:
Kva meiner du er dei viktigaste utfordringane næringslivet i Fjaler står overfor?
Kva rammevilkår , både lokalt, regionalt og nasjonalt bør ein prioritere å arbeide med politisk frå Fjaler for å kunne legge til rette for næringsutvikling i kommunen?

Anette og Linda gler seg til ein prat med deg så kom innom. Ein liten næringsquiz med premiering blir det også.