Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord og

Paneldebatt om næring og samfunn 3/9

TEMA: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Det private næringslivet i Sogn og Fjordane spelar ei svært sentral rolle i utviklinga av fylket vårt. Det same gjer ein velfungerande og effektiv offentleg sektor.
Vi veit at dei politikarar og parti ser ulikt på så vel privat næringsverksemd som på rammevilkår. Kva rammevilkår næringslivet har til ei kvar tid vil likevel avgjere kva retning utviklinga vil ta. Difor er haldningane og slagkrafta til dei som skal representere oss på Stortinget dei neste fire åra så enormt viktig.
Er du interessert i å vite korleis dei fremste politikarane våre ser på nærings- og samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane; om kva dei meiner bør gjerast for å få meir vekst og utvikling, for å få auka folketal? Korleis skal vi greie å få ”vår del av kaka”? Då bør du få med deg dette ordskiftet, på Skei Hotel rett før stortingsvalet.
Vi har fått dei fremste av kandidatane på stortingsvallistene i fylket vårt til å møte til paneldebatt på Jølster for nettopp å debattere spørsmål knytt opp til næringspolitikk spesielt og samfunnspolitikk generelt. Temaet er spissa inn mot utfordringar og mulegheiter på nærings- og samfunnsområda i Sogn og Fjordane. Rammevilkår som samferdsle, skattar og avgifter, samt offentleg regulering, restriksjonar og tidsbruk, vil bli aktuelle tema. Det same vil rekruttering og utdanning. Vi skal dessutan, ut frå fylkeskommunen sine planer, bli mange tusen fleire menneske i fylket i 2016. Kva må til for å makte denne ambisjonen? Vi ser store strukturendringar i landbruket, i havbruket, innan tryggings- og naudetatane. Ser vi teikn til sentralisering og endring av kommunestrukturen? Og kva med fylkeskommunen si framtid? Viktige tema å få opp på bordet før stortingsvalet!
Det er mange ting å ta tak i, og vi skal få fram kva vi kan forvente oss av dei som kan bli våre fremste folkevalde og kva vi kan vente oss av partia deira. Vil dei gje klare og tydelege svar til veljarane før valet?
Så, møt opp og få med deg debatten. NHO Sogn og Fjordane skal gjere sitt beste for å få til ein god, konkret og klargjerande debatt.
Det vert sjølvsagt også gode høve for publikum til å stille spørsmål til politikarane under møtet.
Og, ikkje minst: Det blir presentasjonar av samfunnsrekneskapane til nokre bedrifter, som vil synleggjere kva sjølv små verksemder bidreg med til samfunnet rundt seg.
Stad: Skei Hotel
Tid: 3. september 2013 kl. 18.00-21.00
Paneldeltakarar: Trude Brosvik, KrF, Frank Willy Djuvik, FrP, Sveinung Rotevatn, V, Vibeke Johnsen, SV, Ingrid Heggø, Ap, Ingunn Kandal, Raudt, Bjørn Lødemel, H, Liv Signe Navarsete, Sp.
Tema: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Debattleiar: Regiondirektør i NHO SF, Jan Atle Stang
Arrangør: NHO Sogn og Fjordane

Sommarope i Jakob Sande-tunet

_Humla spelar i sommardagen! _Frå sundag 17. juni er det ope på Jakob Sande sin fødestad i Dale frå kl 14.00 – 18.00 . Lisa i Li opnar sommarkafeen sin og serverer nysteikte lappar, heimelaga gode kaker og kaffi og snop i kvar krå. I Krambua får du kjøpt T-skjorter, bøker, CD`ar og kort.
Omvising kan du få kl 14:30 og kl 16:00 med start frå Bestefarsstaua. Kr 50,- pr person. Her går vi i fotspora til diktaren og vert betre kjend med mijløet han voks opp i, om liv og dikt.

Er det regn, er det plass inne i Bestefarsstaua og i Løa. Velkomen i Jakob Sande-tunet i Dale !

Tunet er ope kvar sundag fram til 12. august.
Arrangør: Jakob Sande-selskapet www.jakobsande.no

Hitch A RIDE: Treng du skyss? Eller har du plass?

HITCH A RIDE! Vi har oppretta ei gruppe på Facebook som har som føremål å kunne effektivisere samkøyring og transport mellom Hordaland og Sogn & Fjordane. Gruppa tek utgangspunkt i at folk kan enten ytre ynskje om å sitte på ein strekning, eller tilby plass i ein bil på ein strekning. Vi ser føre oss at det også kan nyttast til transport av varer/baggasje og liknande, alt etter behov. Føremålet er å dele på utgifter, køyre ilag og bidra ørlitegran til å effektivisere køyring og redusere utslepp. Alle mogelege strekningar er sjølvsagt lov, og vi skal ikkje tvinge folk som heller ynskjer å køyre åleine til å ta med folk. Posting av tilbod er fullstendig frivilleg! HITCH A RIDE!”

Treng du skyss?

Eller har du plass?

Post det her på HITCH A RIDE og køyr saman, del på utgifter og tør vi påstå at det har ein viss miljøgevinst og?

Vi begrensar oss til Hordaland og Sogn & Fjordane i fyrste omgang!

Sei det til alle!!

Ver med du óg:
FB Sida Hitch A RIDE?

Smånytt. Anleggsstart på Lutelandet. Kystvilt. Torodd Fagerheim. Dale. Båtar og båthamn. Endene ved brua.

2009.11.19.nov. 008 — Endene på symjetur.

Under rettleiing av entreprenør Roy Myklebust, fekk ordførar Arve Helle i Fjaler æra av å fyre av den første salva på anleggsvegen. Fleire glade naboar hadde møtt opp onsdag ettermiddag for å markere anleggsstarten, blant dei tilsette og born i Våge barnehage.
– Utan arbeidsplassar og unge folk, så har vi heller ikkje bruk for barnehage, seier Janne Grete Fristad i barnehagen til FIRDA.

Oddmund Haugen frå Fjaler Film lagar dokumentarfilm om Lutelandet.

Nytt gassfunn på Agat-feltet vest for Bremanger. Kan Lutelandet bli ilandføringsstad?

God smak frå Feios og Fjaler. Kystvilt og Bjarte Midtbø på NRK, SFj: Flatbiffen av villhjort frå Furset i Ytre Fjaler fekk god omtale av juryen i prosjektet “Det norske måltid”.

Torodd Fagerheim er nominert saman med sju andre til “Årets bygdeprofil” i Nationen. Du kan stemme, og lese meir her: Nationen

Malene Solheim spelar handball for Sola: No trivst eg veldig godt i Sola. Eg har det heilt topp, både sosialt og sportsleg. Dette er ein flott gjeng, seier ho.

NM. Finale i vektløfting for lag i Naustdal 4.-5. desember. Der er tre deltakarar frå Fjaler: Jantsen Øverås, Stein-Inge Holstad og Daniel Holstad. Fredagen kan bli spennande sidan Jantsen skal prøve seg på norgesrekordane i 56 kg klassen, og på kravet for å reise på EM i Spania. Så dei treng heia-gjengen.

Gustav Skaar frå Dale skriv dikt og legg ut vakre foto på Lysande stemningar

Torsdag som kjem, den 26.nov, vert det dans på UWC, Flekke klokka 20.00. Alle kan komme og vere med, også nybyrjarar. Levande musikk og instruksjon. Sjå HER

Vil du gje støtte til vi som vil ha Fylkesbaatane sitt flagg tilbake? Sjå HER

Endene ved brua. Det går bra med dei fleste, men ei låg daud nedfor vegkanten denne veka. Er det ein bil? Er det ein katt på jakt, eller?

Nokre foto.

19.11.2009.
Asbjørn Eikerol.

1258721367000 lute13 2921467510×510r1 — Snart klare for jobbar på Lutelandet? Våge Barnehage.
Foto: Firda.

1258721631000 lute4 2921486510×510r1 — Tre av dei fire fast busette på Lutelandet, f.v. Leif Hatløy, Egil Lutentun og Laila Hatløy. Foto: Firda.

1258721401000 lute10 2921473510×510r1 — Førebels må dei som arbeider på Lutelandet bu i brakker. Foto: Firda.

uzMiCGNRwix1uSqF6snMIA2FhBPjbTjAqSCfagP1AXXA1 — God smak frå Feios og Fjaler. Kystvilt. Bjarte Midtbø til høgre.
Foto: NRK.

2009.11.19.nov. 009 — Båthamna i november.

2009.11.19.nov. 011 — Ytste båthamna. Vestover.

2009.11.19.nov. 010 — Ytste båthamna. Mot øst.

2009.11.19.nov. 013 — Byggefelt innom båthamna.

2009.11.19.nov. 014 — Nye byggefeltet til Norvald Kapstad. Her blir det snart ei gate.

2009.11.19.nov. 015 — Dei to vestlegaste husa.

2009.11.19.nov. 016 — Vi ser østover frå byggefeltet til Kapstad.

2009.11.19.nov. 019 — Frå Bausneset og strandvegen vestover. Burde vi fylle ut massar frå tunnelane og lage tomter langs sjøen, garasjer langs bakken mot sør, naust, kaier og båthamn mot nord?

2009.11.19.nov. 001 — Andre byggefelt i Dale. Svehogen og Bjergelia.

2009.11.19.nov. 020 — Fire mann skifte dekor på Coop i Dale.

2009.11.19.nov. 005 — Ein gammal plog ved naustveggen på Øyra. Han bør få komme under tak no?

2009.11.19.nov. 003 — Endene nappar strå på beite på Øyra.

2009.11.19.nov. 007 — På symjetur ved brua.

1258746478000 Fagerheim nett 2922145708×708r1 — Torodd Fagerheim. Foto: Hilde Genberg, Firda.
Stem her Nationen