Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord manntal

Vi skapar framtidas kyrkje

VALKORT
I byrjinga av august vert det sendt ut valkort til alle røysteføre medlemar i Den norske kyrkja. Valkorta vert distribuerte i hovudsak i veke 31, og vil nå medlemane før førehandsrøystinga tek til måndag 10. august. På valkortet vil ein finne informasjon om tid og stad for valet, samt oversikt over kandidatane til både soknerådsval og val til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det går raskare dersom du tek det med.

  • Om du IKKJE får valkort men er medlem av DNK, gje beskjed til kyrkjekontoret slik at vi kan føre deg inn i manntalslista.
  • Om du får valkort men veit at du IKKJE er medlem av DNK (du er ikkje døypt eller du har meldt deg ut tidlegare), kan du returnere valkortet eller ta kontakt med kyrkjekontoret slik at vi kan korrigere feilen. Både du og vi er tent med at slike feil blir retta opp.
  • Om du tidlegare har meldt deg ut av DNK men vil melde deg inn att, ta kontakt med kyrkjekontoret der du er registrert i folkeregisteret. Du rekk å røyste i kyrkjevalet viss du melder deg inn no.

MANNTAL
Du kan undersøkje om du står i manntalet på kyrkjekontoret frå 10.august til 1. september. Det er berre høve til å kontrollere opplysningane som angår ein sjølv, eller ein annan person som ein har fått skriftleg fullmakt frå.

FØREHANDSRØYSTING
Måndag 10. august – fredag 11. september 2015
Fjaler kyrkjekontor, Dalehuset (ved kyrkja) 6963 Dale: måndag til fredag kl.09.00 – 14.00
Tysdag 8. september
Fjaler sjukeheim, 6963 Dale, kl.17.00 – 18.00.

Vi skapar framtidas kyrkje! Godt kyrkjeval!

(Frist for førehandsrøysting i anna sokn enn der ein bur er 1. september.)