Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord idrett

Nytt treningssenter i Fjaler

Vinn månadskort på open dag!
Laurdag opnar ordførar Arve Helle treningssenteret på Dingemoen idrettspark i Dale, og du kan prøve dei nye fasilitetane same dag.
Les meir…

LEVERANDØR AV UTSTYR TIL TRENINGSENTER I DALE

Dale IL og Dingemoen Idrettspark har valgt Alf Salbu AS som vår leverandør av utstyr til det nye treningssenteret som skal opne i Fjalerhallen i haust. Vi har hatt inne tilbod frå fem ulike leverandørar og det er gledeleg at eit lokalt firma har kunne gje oss eit tilbod som fullt ut tilfredsstiller dei krav vi satte til utstyret, samt konkurrere på pris med dei andre.
No blir det å starte arbeidet med å få levert utstyret. Byggherren reknar med at vi kan overta bygget 1.september. Då blir da ein periode med innflytting/innredning før vi kan ta i mot publikum.
Vi gler oss til dette står klart.

For Dingemoen Idrettspark / Dale IL
Vidar Samuelsen & Ingrid Bjergene

Julaften kom tidleg i år

Fjaler kommunestyre gjekk i går inn for å fullfinansiere utbygging og rehabilitering av Dingemoen Idrettspark. Ein gledens dag for innbyggjarane i Fjaler. Dette visar at Fjaler kommune tek ansvar for sine folk, og satsar på forebyggende helsearbeid blant store og små.
No vil vi få på plass nytt dekke i hallen, nytt dekke på kunstgrasbane, nytt treningsstudio, lagerrom og garasje for traktor, samt vedlikehald av taket.
Vi skal vere glad for at vi bur i ein kommune som tek sitt ansvar til fulle og er med på å styrke det frivillige arbeidet i bygda. Anlegget er i dag utnytta omlag 100% og eg trur nok at utnyttingsgraden på det nye treningsstudioet vil bli like høg.
På vegne av alle brukarane vil eg takke kommunestyret for denne fantastiske julegåva.
Fjaler viser veg – god jul alle saman