Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord gudsteneste

Taizékveld i Dale kyrkje søndag 9. mars kl.19.30

Det er nokre år sidan sist vi hadde Taizékveld i Dale, men no på søndag kan du vere med Cantus og musikarar frå United World College, kantor Mark og sokneprest Lilja Kristin, og oppleve denne stemningsfulle musikkgudsteneste.

Musikken frå Taizé er vakker og roleg, prega av 4-stemt korsong, instrumentale stemmer og solistvers. Korsongarar er spesielt invitert til denne annleis songgudstenesta. Allsongane syng vi fleirstemt – notane står i Norsk Salmebok 2013. Det kan bli ei mektig oppleving.

Åge Haavik skriv det følgjande om Taizé salmane:

Gjennom hele kirkens historie har det vært slik at sterke åndelige bevegelser skaper sang. Slik er det også med det klosterlignende økumeniske fellesskapet i Taizé i Frankrike. Hvert år reiser tusenvis av mennesker, de fleste ungdom under 30 år, til denne lille landsbyen for å delta i undervisning og gudstjenesteliv i den eiendommelige kirken. De fleste bor i en kjempemessig teltleir på området.

Noe av det som gjør sterkest inntrykk, er den særegne sangen i gudstjenestene. Slik vi kjenner Taizé-sangen i dag, er den formet av den franske kirkemusikeren og komponisten Jacques Berthier (1923-94). Korte utsagn fra den kirkelige tradisjon eller fra Bibelen, på latin eller et eller flere av verdensspråkene, ikles enkle og velklingende melodier, som oftest med firstemmig sats. Dette gjør at sangen i gudstjenestene i Taizé alltid lyder flerstemmig, og korsatsene er konsipert slik at det ikke gjør så mye at cantus firmus synges av både dame- og herrestemmer.

Det andre særpreget ved Taizé-sangen er alle gjentakelsene. Poenget med dette er egentlig ikke å «gjenta», men at sangen er meditasjon og ofte også har en ledsagende funksjon, for eksempel sammen med bønn.

Vel møtt til ein stemningsfull kveld med mykje fin musikk!

Lysmesser i Guddal og Hellevik søndag 9. desember

Hei gode Fjalerfolk!

Då gudstenestelista i Firda i dag blei fullstendig feil, tek eg med gudstenestene her:

Søndag 9. desember blir det
Lysmesse i Guddal kyrkje kl.16.00
Familiekoret, konfirmanten og skuleelevar deltek. Utdeling av 4-årsbok. Kyrkjekaffi. Kyrkjeskyss om ønskjeleg. Offer til Søndagsskulen S&Fj og Laurdagsklubben i Guddal.

Også
Lysmesse i Hellevik bedehuskapell kl.19.00
Do Re Mi og konfirmantane deltek. Offer til barne- og konfirmantarbeid.

Det er IKKJE gudsteneste i Dale.

Vel møtt!

Kyrkja i Fjaler på Origo