Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord fjell

Nye turar

På bildet ser vi Rørviknipa, Blegja, Synste Stauren og Eitrenipa. I framgrunnen ser vi deler av Leknesvatna. Foto G.Skaar

Etter ein særs hyggjeleg og sosial dag i Dale lørdag med mykje liv og røre, gjekk turen igjen på Blegja søndagen. Frå Rørvika og Blegja gjekk turen vidare ut på Synste Stauren, vestover Blåegga til Eitrenipa og med retur ned nordskaret til Leknesvatna og Markavatnet i Skjerlia. Dalsfjordsida og Fossedalen vart i dag valt vekk.

Heile dette fantastiske området på Askvoll-halvøya blir i framtida mykje lettare tilgjengeleg når Dalsfjordbrua no kjem på plass. Difor er det veldig viktig at ein har dette i bakhovudet når ein skal vurdere framtidig bruk og nytte av dette unike naturområdet.

For dei som er interesserte så ligg det tekst og bilderbloggen min. Her ligg òg videoklipp mot Dalsfjorden frå sørsida av Blegja (som Norman etterlyste) og frå Synste Stauren.

Gårsdagen var gjerne ein av dei flottaste dagane i sommar. Ein dag vi kan leve lenge på!

Skiftande vèr

Nokre bilder frå Smørskornova (Rivedal) og Siktanuten (Askvoll) i går kveld 11/8. Skiftande lysforhold gav spanande motiv…

Byge på gang frå sørvest over Leite og Straumsnes ved Dalsfjorden

Det klårnar opp igjen på Smørskornova. Sol over Straumsnes og skodde i Sylvsteinen

Regnboge i Vagstaddalen

Dalsfjorden t.h. og Hundeheia og Heileberget t.v.

Skoddedott over Moldura

Tòrebyge på gang lenger aust. Fristadfjellet t.v. Foto frå Askdalen

Hattar av skodde på Kinn og Batalden. Staveneset fremst

Alden i skiftande lys og vèrforhold

Frå vår til vinter til vår

Frå Synste Stauren mot Dalsfjorden og Dale. Vi ser Heileberget og Kringla (N&S) t.h.

Bilder frå flotte naturopplevingar på Blegja og Eitrenipa (Ertrefjellet) i går 2.mai. Det er lite som minner om vår i fjellet endå. Likevel er det som eit eventyr å gå frå den eine årstida til den andre og tilbake på same turane no. Ein kan knappast tenkje seg nokon annan stad på kloden som er vakrare enn Vestlandet om våren.

Vil du sjå fleire bilete frå denne og andre turar, og litt referat, så stikk du berre innom bloggen min.

Sola renn over Blegjaplatået. Litt laussnø var avløyst av hard skare. Ved skavlen på toppen var det skugge og isete og stegjerna måtte på

Synste Stauren (Litlenipa)

Det skya over og lyset endra seg. Her ser vi tilbake på Rørviknipa, Blegja, Synste Stauren og Eitrenipa frå Leknesvatna

Det ligg endå ein del snø på toppen

Utover Blåegga ser vi Eitrenipa (Ertrefjellet) t.v. og mot Leknesvatna og Bjørnastigvatnet (nedtappa)

Innover Førdefjorden mot Naustdal

Utsikt innover Heilevangstaurane mot Storehesten

Rørviknipa og mot ytst i Førdefjorden og Svanøy. Grøne bøar i Gjelsvika heilt t.h.

Mot Blegja frå Synste Stauren. Rørviknipa t.v.

Rørviknipa, Blegja og Synste Stauren frå Eitrenipa

Frå topplatået ser vi vestover

Rørvika og mot Vevring frå bakkane opp i Rørvika

Morgonstemning i Løvika. Blegja t.v og Rørviknipa i idyllisk morgonsol

Synste Stauren t.v. Kringla og Eitrenipa frå “salen” mellom Rørviknipa og Blegja