Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord dalsfjordbrua

No er det berre tre-fire månader til vi kan kjøre over Dalsfjorden. Har hatt første spaseretur over brua i dag .

Dalsfjordbrua blei brått ferdig i går :)

No startar arbeidet på Dalsfjordbrua!

Søndag kom ein stor båt inn Dalsfjorden med utstyr som skal brukast i samband med byggjng av brutårna til Dalsfjordbrua.
Det er det tyske firmaet Bilfinger Berger som har kontrakten på betongarbeidet, den nest største kontrakten på Dalsfjordsambandet.
Les meir på Firda.no.

Stor stålleveranse til Dalsfjordbrua

Vegvesenet ber om samlet pris på levering av bærekabler og hengestenger til Dalsfjordbrua og skråstag til Kåfjordbrua. De som er interessert i oppdraget, må regne ferdig innen 1. september.
For å lese mer, kan du se Våre Veger eller Firda.no

Dalsfjordbrua er ute på anbud

Hengebrua over Dalsfjorden i Sunnfjord er sendt ut på anbud. Den får et hovedspenn på 523 meter. Brubyggingen er delt i to entrepriser, en for stål og en for betong. Anbudsfristen er 15. mars for begge.

Les mer om saken på Våre veger.

Langs gamle stiar

Eitrenipa og Kringla frå Fossedalsvatnet 29/8 Foto:G.Skaar

Eg gjekk den gamle ferdselsruta frå Skjerlia i Førdefjorden til Fossevika på søndag. I eldre dagar nytta dalingar og andre denne gjennomfartsruta når dei skulle på sildefiske ved Florøkanten. Ruta gjennom Fossedalen og langs Krokavatnet til Skjerlia er den som ligg lågast over havet når du går over fjellet sør/nord. I luftlinje er avstanden gjennom Fossedalen til Førdefjorden for kort å rekne.

Søndag var eg dessutan ein avstikkar oppom Fossedalshengenipa. Dennne flotte toppen med nydeleg utsikt over området, ligg lageleg til som eit toppunkt på denne ruta. Referat og bilder frå turen ligg på bloggen min.

Eg var så heldig å treffe Odd og Alma i Fossedalen då eg kom hit. Det er alltid like hyggjeleg. I denne forbindelse kom vi inn på Dalsfjordbrua, og kva dette kan ha å seie for bruken av nordsida av fjorden i tursamanheng. Og vidare korleis dette kan virke inn på bruken av Øvre og Nedre Fossedalen.

I mine auge gir dette nye og fantastiske turdimmensjonar over heile den unika nordsida av fjorden. Du kan i gåavstand frå Dale nå dei flottaste fjelltoppane som er i distriktet, gode fiskevatn, Nipebu og unike turområde. At det no føregår eit merkeprosjekt i Steiestølstraktene er veldig bra. Difor meiner eg ein bør halde fram i denne ånda på nordsida òg. Her slepp du å bruke tid i bilen for å komme deg på fjellet, og området er minst like fint som i sør…

No kjem brua, det veit vi, men arbeidet med å tilrettelegge sti bør kome i gang så fort som mogeleg. Det bør byggjast ein parkeringsplass (trur det er tenkt!?) og god gangsti frå enden av brua på Ottersteinen til Fossevika. Korleis denne stien skal tilretteleggast må planleggast i samråd med grunneigarane. Men nokon bilveg vil ein sjølvsagt ikkje ha!

I dette arbeidet må ein òg utbetre stien opp Kleivane. Denne jobben vart i si tid påbegynt av Fossedalens Vener, men er ikkje fullført. Om stien i dag ikkje direkte er farleg, så er det likevel tildels vanskeleg og glatt å kome seg opp. Spesielt for folk litt opp i åra. Eit viktig poeng i denne samanheng er at åra går, folk som har eit forhold til Fossedalen eldest, og vedlikehald av bygningsmasse ofte er avhenging av desse menneska. For både turgåarar og grunneigarar vil ein sti frå Ottersteinen, og utbetring av stien opp Kleivane, vere veldig viktig for framtida. Og slik at komande generasjonar også kan få eit forhold til Fossedalen og ta vare på kulturminna… Eg håpar andre òg vil sjå verdien av dette.

Eg vil difor oppfordre kommunale interesser i Askvoll og Fjaler, og private lag, om å komme på bana i denne saka. Dugnadsånda veit eg lever. Nemnde prosjekt bør etter mitt syn ha høg prioritet når ein veit kva tur- og kulturverdiar vi har på nordsida av Dalsfjorden.

Vedlagt nokre bilder frå søndag

Lette skoddeslør over Fossedalshengenipa. Langevatnet med Nipebu t.v.

Utløpet av Svartetjørna. Fossedalshengenipa t.h.

Kloppa i sørenden av Krokavatnet

Øvre Fossedalen med Kringla bak (motlys…)

Motiv ved Øvre Fossedalen

Fast fotoplass ved Fossedalsvatnet med Øvre Fossedalen og Eitrenipa i bildet

Eitrenipa, og Kringla (N&S) ved sørenden av Fossedalsvatnet

Ved Fossedalsfossen

Fam Odd Fossedal

Det beiter sauer i Nedre Fossedalen no

Broderen henta meg i Fossevika

Kjende motiv frå nordsida av Dalsfjorden

ds

Dalsfjordbrua. 5.desember 2009. Fest på ferjekaia i Dale. Fotoreportasje.

2009.12.05.des. 041

Planane er klare. Pengane er klare. No gler vi oss til klarsignal for brua. Vi er klare.

Folk frå begge sider av Dalsfjorden møttest på ferjekaia i Dale for å feire og glede seg til at no kjem klarsignalet for brua i fylkestinget.

Studentane i Bergen hadde samling ved den Blå steinen i Bergen sist laurdag med fotodokumentasjon i avisene. Namn på studentane i Bergen finn du HER

Aksjon Dalsfjordbru ville spreie litt glede og optimisme denne desemberdagen. Her var mannskor med Dalsfjordsong. Her var tid til klemming og forteljing og taler og allsong.
Så vert det fest kvar laurdag no framover? Les meir…

Fjaler. Dalsfjordbrua - Den blå steinen. Kystvegen. 10.klasse FUS i arbeid. Kristofferbua blir seld. Smånytt. Foto.

Litt nytt.

Melding frå 10. klasse FUS: Dei har no kafè kvar laurdag i Dale Senter. Kl 11.00 til 15.00. Her får du vaflar, kaker, rundstykke, spekemattallerken, kaffi og meir. Dei tek også ymse småjobbar. Så treng du hjelp? Dei vil til Geilo på klassetur og må tene pengar. Sjå foto.

Den gule Kristofferbua i Dale blir seld til Hans Peter Kampfer frå Tyskland. Huset vil bli bygt om til leilegheiter, fortel BT.

Dalsfjordbrua: Ein aksjon er i gong på Facebook:
Laurdag, November 28, 2009. Klokka 14. – 14.30 Den Blå Steinen i Bergen. Er du i Bergen, kan du møte opp.
Dei skriv:

“Gle deg med oss – still på “Fotoshoot”!
Det nærmar seg siste vedtak i Fylkestinget. Det er viktig at vi som studentar/unge markerer at dette er noko som betyr mykje for oss og at vi bryr oss om framtida for HAFS-regionen. I den forbindelse er det skrive eit kort lesarinnlegg som skal på trykk i Firda rett i forkant av Fylkestinget.

Vi håpar flest mogeleg ynskjer å stille seg bak dette, og oppfordrar alle til å kome på “Fotoshoot” laurdag 28. nov. Ditt ansikt blir dermed din signatur! Saman er vi sterke, saman kan vi påverke!"

Meir om Kystvegen ved Arild Gjervik, og fin brosjyre på Stongfjorden

Jantsen Øverås trenar til NM i vektløfting.

Dalsfjordveka 2009 hadde ein fotokonkurranse. Vinnarbileta til Are Morten Follevåg og Asbjørn Eikerol ser du på Dalsfjordveka=&
Dei fekk 1000kr kvar i premie.

Film frå Natalino:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=181870197035# (Under arbeid.)

På torsdag, 26.nov. kl 20.00, på UWC Flekke, kan du komme på DANS

Nokre foto frå Dale 21.november.

23.11.2009.
Asbjørn Eikerol.

hengebru med taarn21 — Dalsfjordbrua.
(Foto: Dalsfjordbrua.no)

2009.11.21.nov. 014 — Jantsen Øverås trenar til NM.

2009.11.21.nov. 023 — Frå Dale.

2009.11.21.nov. 020 — Litt frå gamle Dale.

2009.11.21.nov. 004 — På jobb.

2009.11.21.nov. 028 — Øyra. Lassedammen og Borgen.

2009.11.21.nov. 016 — Ein novemberdag i Dale.

2009.11.21.nov. 025 — På Øyra. Måsen stilte fint på rekke og rad på møna på nausta. Dei bad om å få bli med på foto.

2009.11.21.nov. 010 — Kundane kom.
Foto: Ine Osland.

2009.11.21.nov. 004 — Banken. Elevar frå FUS på jobb. Her skal bli fint.

dei raudkledde21 — Dalsfjordbrua. 2005 i Leikanger. Dei møtte til Fylkestinget. Dei ville ha bru. (Foto: Dalsfjordbrua.no)

2009.11.21.nov. 012 — Laurdagskafè i Dale Senter. 10.kl FUS.
Foto: Ine Osland.

2009.11.21.nov. 007 — Kafè. Dei vil tene pengar til klassetur til Geilo.

2009.11.21.nov. 018 — Vått somme tider for Vesle Daniel som sit her. Han skulle så gjerne fått på seg jakka no.

2009.11.21.nov. 017 — Melkevegen mot Coop og Firda Billag.

2009.11.21.nov. 006 — Banken. Elevar ute på jobb. Rake lauv og rydde rusk.