Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord dingemoen

Nytt treningssenter i Fjaler

Vinn månadskort på open dag!
Laurdag opnar ordførar Arve Helle treningssenteret på Dingemoen idrettspark i Dale, og du kan prøve dei nye fasilitetane same dag.
Les meir…

NYTT TRENINGSENTER I FJALER

FOLKE-AKSJON, INNSAMLING TIL TRENINGSSENTER I FJALER

Som mange gjerne vet så holdar vi på med ein forholdsvis stor utbygging av Fjalerhallen.
Vi utvidar med omlag 230 rutemeter treningsareal og omtrent like mykje lagerplass.
Bygginga er finansiert av Fjaler kommune, Sogn & Fjordane fylkeskommune og med tippemidlar. Bygget skal stå ferdig 1. september i år.
Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark skal stå for den daglege drifta av bygget, mens Dale IL er ansvarleg for å finansiere innkjøp av utstyr til bygget.
Difor er det no satt i gong ein “Folke-aksjon” for å samle inn pengegåver til å kjøpe treningsutstyr for. Idrettslaget har i desse dagar over 50 personar i sving med å verve privatpersonar som støttespelarar som er villig til å bidra med tilskot.
I treningssenteret vil det vere ein stor spinning sal, område for styrkeløftarane våre og sist, men ikkje minst vil det vere tilrettelagt for mosjonistar og andre som kan tenke seg å begynne å trene på helsestudio. Vil ynskjer å få på plass gå-maskinar, ro-maskin, multi-apparat som fleire kan trene på samstundes, ski-maskin, ergometer-syklar, ellipse-maskin og anna treningsutstyr. Vi samarbeider med fysioterapeut og andre med stor kompetanse på treningssenter for å prøve å få på plass best mogleg utstyr som kan dekke alle sitt behov. Treningssenteret i Fjalerhallen skal vere ein plass for alle, både dei som driv aktivt med ein idrett, men også dei som ynskjer å komme i gang med litt trening. Vi vil difor også tilby instruksjon for alle.
Vi oppmodar alle som er positive til at ting skjer i Fjaler, om å ta godt i mot dei utsendte innsamlarane våre når dei tek kontakt. Skulle dei av en eller annan grunn ikkje treffe deg heime, så har vi konto nr 3705.24.43882 i Sogn & Fjordane Sparebank som er øyremerka innsamlingsaksjonen.
Alle bidrag er kjærkomne og motas med takk!!

For innsamlings-aksjonen
Elisabeth Boge
Linda Hovland
Rolf Kleiven
Vidar Samuelsen

Julaften kom tidleg i år

Fjaler kommunestyre gjekk i går inn for å fullfinansiere utbygging og rehabilitering av Dingemoen Idrettspark. Ein gledens dag for innbyggjarane i Fjaler. Dette visar at Fjaler kommune tek ansvar for sine folk, og satsar på forebyggende helsearbeid blant store og små.
No vil vi få på plass nytt dekke i hallen, nytt dekke på kunstgrasbane, nytt treningsstudio, lagerrom og garasje for traktor, samt vedlikehald av taket.
Vi skal vere glad for at vi bur i ein kommune som tek sitt ansvar til fulle og er med på å styrke det frivillige arbeidet i bygda. Anlegget er i dag utnytta omlag 100% og eg trur nok at utnyttingsgraden på det nye treningsstudioet vil bli like høg.
På vegne av alle brukarane vil eg takke kommunestyret for denne fantastiske julegåva.
Fjaler viser veg – god jul alle saman