Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for september, 2016

Styrja. Ei forteljing på sunnfjordmål.

Med det store varpet, størjekastet til Tore Hillersøy, i minnet.
«Hillersøy» fekk 191 størjer på eitt kast.

Her var størje for 150 år sidan også. I 1867.
Denne størja som Ingolf fortel om, var eit skikkeleg ubeist.
Ho gjekk til angrep på folk og fe.

Forteljinga kjem frå ei gammal bok.
Truleg om lag 100 år gammal. Les meir…

Ungdommens kommunestyre (UK) i Fjaler

Invitasjon til nytt Ungdommens kommunestyre i Fjaler 2016/2017
Ungdommens kommunestyre (UK) i Fjaler skal gjere det mogeleg for ungdom å oppretthalde aktivitetar, utvikle interesser og starte eigne initiativ. Sjå vedlagte vedtekter for meir informasjon.

Det skal veljast nye representantar – og vi ber om at dette vert gjort til fyrste møte tysdag 18. oktober kl. 09.00 på Fjalerhuset der både ”nye” og ”gamle” representantar stiller. Les meir…

Europeiske volontørar samla i Balestrand. I Fjaler har vi fire volontørar no. Pilar, Max, Klara, og Mustafa.

I løpet av sensommeren har to grupper nyankomne frivillige fra hele Europa deltatt på ankomstseminar på Balestrand i Sogn og Fjordane.  

Rundt 60 volontører i alderen 18-30 år ankom Norge i løpet av sommeren for å være frivillige i prosjekter over hele landet. I løpet av august og september har de deltatt på ankomstseminar for EVS-volontører. Seminaret, som er obligatorisk, varer en uke og skal forberede volontørene på opp til ett år som frivillig i Norge, og skal bidra til en god start på oppholdet.
  Les meir…

Trimtreff i Nordfjord. Veten IL i Stryn. 1974 Henning Rivedal.

Hege Heggheim Ulvedal saman med Henning Rivedal.
Denne skal eg hjelpe svigermor å vise på eldretreff i dag.
Syns det er kjekt å høyre stemmen din, Henning og å sjå korleis bygda og folket var på 70-tallet.
Snart på tide du tek deg ein tur igjen og ser kor bygda er endra

Veten IL
Blakset og Fjelli i Nordfjord.

HER
Les meir…

University Visitors at the College

Universitet søker studentar.
16 universitet i Amerika var på besøk i Flekke, på UWCRCN, sist helg.
Her presenterte dei seg for elevane på skulen.
Kva ville vere rette studieval, korleis skrive om seg sjølv, og korleis søke om stipend.

Det var stort frammøte.
Folka frå Amerika var imponerte.
Alle meinte at dette vare ein strålande suksess. Les meir…

Lokal veke 39 og 40 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Kulturscene Fjaler. Kvar laurdag 12.00 Dalstunet med kultur og aktivitetar. HER

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 39 er 26. september – 2. oktober 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Torsdagsdansen kom til Dale 22. sept.

Vi starta på UWC, Haugland.
Deretter til Straumsnes, Flekke og Dale.
Kommande torsdag, 29. september, er alle velkomne til UWC kl 20.00 United World College i Flekke.
Ungdomslaga og UWC samarbeider.

Alle kan vere med.
Her er ingen krav til førekunnskapar.
Heile tida tek vi med nye dansarar.
Fint viss du inviterer nye folk til å bli med. Les meir…

NKD Nordisk Kunstnarsenter Dale. Utstilling september 2016.

Utstilling på laurdag 24.09.2016
Åtte kreative arkitektar har jobba på Dalsåsen.
To veker med lange arbeidsdagar.

Her kom resultatet.
Du kan framleis ta turen til NKD og sjå.
Ope måndag og tysdag kl 12.00 – 16.00 (Eller etter avtale.)

Utstillinga skal vidare til Oslo etter dette. Les meir…

Sabrina Szeto (’06 – ’08) Elev på UWCRCN i Flekke. 2008.

I deeply treasure the two years I spent in Fjaler at Red Cross Nordic. Not only did I make friends with schoolmates who are now embarking on inspiring pursuits, but I also formed relationships with teachers who I count as mentors even today. It was here also that I was introduced to the joys of folk dance and music through the local community dance group that meets on Thursdays. I was also welcomed into the folk orchestra (Dalsfjorden Spelemannslag) and travelled with them to summer music festivals around Norway.

I feel blessed also to have gone hiking or skiing every Friday with the Outdoor Discovery student group, which introduced me to the importance Les meir…

The Sea and Me. Grethe Hillersøy om Bulandet.

Dette er en nydeleg og viktig film frå Bulandet. Grethe Hillersøy – ein av mange flinke bulendingar!

Growing up on an isolated Norwegian island surrounded by water, the sea flows through your veins.

To many that live there, the ocean is just their work-place.

But to one woman, it is so much more. Les meir…

Eremittane på Dalsåsen. Kva har dei skapt i sommar?

”VIRTUAL HERMITS” i Dale i Sunnfjord

Ett prosjekt, fire grupper, åtte arkitekter

Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) i Dale i Sunnfjord har våren 2016 gjennomført et kunstnerisk arkitekturprosjekt med tittelen ”Dale Virtual Hermits”.

Kunstnerisk prosjektleder har vært professor Thomas Wiesner (BAS).

Den ”dekorative eremitten” oppstod i England på 1700-tallet.

Store gods og herregårder ”ansatte” en eremitt som mot kost og losji førte en eremitts tilværelse på godsets eiendom over lengre eller kortere tid.
Eremittens oppgave var kun å inneha rollen som eneboer, til godseierens og dennes besøkendes forlystelse. Les meir…

Val av frivillig styremedlem

Frivillig medlem
På kontaktmøtet torsdag 29. september skal det også utførast val av ein frivillig representant til styret i Frivilligsentralen. Valet skal gjennomførast slik: Alle som representerer ein frivillig aktivitet/ innsats i kommunen, kan kome med framlegg på kandidatar på førehand og innan 26. september. Framlegget må innehalde fullt namn med epost / tlf og kva dei representerer. På sjølve kontaktmøtet vert det lagt fram ei innstilling til val. Alle frivillige som møter, kan stemme.

Send framlegget innan og seinast 26. september til Fjaler frivilligsentral epost frivilligsentralen@fjaler.kommune.no tlf 57738020
Kontor: Dale senter, 3. høgda, Dale i Sunnfjord

Dette er styret for Frivilligsentralen pr i dag
• Arne Osland (V) med vara Line Langeland (AP), politisk vald. Arne er vald til styreleiar.
• Kjersti Nygård (MPG) med vara Jenny Kjøsnes (SV), politisk vald.
• Annikken Myklebust med vara Marit Hammer, oppnemnd av rådmannen.
• Leonie Merts Koning med vara Kåre Dale, oppnemnd av UWC
• Kåre Antonisen med vara Asbjørn Eikerol frå frivillig sektor (Dale ungdomslag)

Tilsett som dagleg leiar er Margrete Reisæter i 100 % stilling, i tillegg til 4 europeiske volontørar årleg som kjem kvart år i august/ september.
Det er Fjaler kommune som eig sentralen og er arbeidsgjevar for den tilsette. Sentralen er underlagt kultureininga. Formannskapet utgjer årsmøte som er i mars kvart år.

Dalsfjorden Spelemannslag, feiring av 75 års-jubileum. 29. oktober.

Dalsfjorden Spelemannslag er 75 år dette året, og i det høvet vil vi invitere til ein heidundrande jubileumsfest med inviterte gjestar og spelemannslag. 29. oktober.
Folk ellers kan også få vere med på feiringa. Meld deg på, dette kjem til å bli ein triveleg kveld ! Les meir…

Møte i Formannskapet den 20.09.2016 Fjaler.

Dato:
20.09.2016 08:30 – 10:30 Møtestad: Fjalerhuset

Saksliste:

068/16 – 16/7597 – Godkjenning av innkalling og sakliste

069/16 – 16/7420 – Godkjenning av protokoll

070/16 – 16/7598 – Delegerte saker

037/16 – 16/7062 – Dispensasjon – byggeløyve for hytte gbnr 96/7
Les meir…

Lokal veke 38 og 39 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Flekke UL, Vonheim. Dansekveld i Flekke sist veke. Kultur i pausen: Kåre Flekke fortalde om ungdomslaget og aktivitetar i Flekke UL. Barnedansen sist på 50-talet og på 60-talet. Denne veka: Torsdagsdans i Dale, Trudvang.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 38 er 19. september – 15. september 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Risiko og beredskap. Symposium 2016

Kl. 12.00 Symposium om risiko og beredskap. 17.09.2016 Teaterfestivalen i Fjaler.

Symposiet brukar å vere eit fast høgdepunkt under teaterfestivalen. I år handlar det om beredskap, i vid forstand. Vi har som vanleg invitert eit knippe interessante menneske frå forskjellige fagfelt og perspektiv for å sjå inn krystallkula og dele sine tankar omkring framtida.

Er det so ille fatt ? Kva bør uroe oss ?
Korleis skal menneske og samfunne bu seg på å møte eventuelle store samfunnsendringar?

Paneldeltakarar er m.a.:

Jan Ivar Botnan, Sjef for beskyttelse, Forsvarets Forsknings Intitutt.

Anne Linn Kumano – Ensby, forfatter av boka “Post – Apokalypse nå”.

Pål Steigan, samfunnsdebatant og forfatter av boka “Sammenbrudd”.

Pia Maria Roll, Dramatiker og Regissør av “Nå løper vi”.

Anne Karin Hamre, Fylkesmann i Sogn og Fjordane.

Ola Westengen, Biolog på Norges Miljø- og Bioventskapelige universitet, tidligere frøbanksjef.

Amund Sjølie Sveen, Dramatiker og regissør for “Melting”.

Fritjov Urdal, ordstyrar og skald.

Ca. Kl 13.00 Stifting av Dale Andelshagelag v/ ordførar Gunnild Berge Stang

Trine Bjarkø frå Angedalen Andelslandbruk kjem og inspirerer interreserte

Ca Kl 13.15 Symposium om risiko og beredskap held fram

Samtaler mellom deltakarar og med publikum

Frå: Teaterfestivalen i Fjaler. HER

Offentlig Harryhandel - Veien til offentlig konkurs?

Av Idar Martin Herland.
Harryhandel er forlengst en del av det Norske folkets vokabular. «Alle» drar ut for å handle billig. I dag skal selv offentlige selskaper opprette filialer i utlandet for å spare skatt. Men hvorfor er varer og tjenester dyrere i Norge? Er det ikke på grunn av skatter og avgifter? Snakk om å sage over greinen man sitter på!

Etter sigende drar «Halve Østlandet» på Harryhandel til Sverige. Blant annet Hegnar har hatt en sak på det nå i sommer. Her finner dere en link til den:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Reise/2016/06/Halve-OEstlandet-skal-paa-harryhandel

Der kan dere blant annet lese at hr. og fru. Hvermannsen på dagsturer til utlandet handlet for 14,1 milliarder i 2015. Hver krone som brukes innenfor landets grenser, havner stort sett opp igjen i statskassen. Hver krone som brukes utenlands, forsvinner for godt. Så alle forstår at det er det offentlige taper mest på Harryhandel.
Les meir…

SOFT dansar vidare. I kveld i Solund. I morgon i Bygstad.

With Martha Standal, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Idun Losnegård, Christer Tornell, Anette Stokke, Anne Guri Tvedt and Erlend Auestad Danielsen, . Foto: SOFT:

SOFT:
Ungdomshuset, Folkets hus, Grendahuset, Lokalet, kjært barn har mange namn. Alle som vaks opp i distrikts Norge i etterkrigstida har på ein eller annan måte eit forhold til dette lokalet. Her vart det arrangert dansefestar, folkemøte, basar, trimparti og danseskular. Lokalet vart flittig brukt av folk frå alle samfunnslag. I sentrum stod gjerne det gode, norske uttrykket dugnad. Gjennom felles innsats vart det skapt minne for livet.
Les meir…

Teaterfestivalen i Fjaler 2016 opna med show, tale og salutt. Festivalen er gong.

På lokalet-gjengen fra Sogn og Fjordane Teater (SoFt) på festivalopning.

Takk til Gard Nedrebø og Kristoffer Birkeflet for bra råning!

Dramatiker Rolf Losnegård opnaTeaterfestivalen med salutt !

På veg til fest på lokalet.

.

David Zadig er festivalfotograf. Les meir…

Forhandla til klokka tre i natt, no er dei samde. Storfylke Vestlandet.

– Det har vore ei lang natt, men partane vart samde om mykje, sa fylkesrådmann i Sogn og Fjordane Tore Eriksen då han la fram dei første punkta i intensjonsavtalen rundt klokka ti i dag.

Forhandla til klokka tre i natt, no er dei samde

FØRDE (NRK): Dei tre fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har vorte samde om å etablere eit nytt vestlandsfylke frå 2020.
Det skal heite Vestlandsregionen.

Administrasjonen vert i Bergen og Stavanger.

Men Styringa med off. tannhelse blir i Sogn og Fjordane.
Der har vi i juni bevist total inkompetanse. Les meir…

Blåmandag hele året. I Norge har vi to typer kommuner: Enten er de truet av fraflytning og trang økonomi, eller for stor vekst og trang økonomi.

Idar Martin Herland :

Offentlig armod holder på å ødelegge landets lokalsamfunn. Men hvorfor er landets kommuner så fattige?

Søndag 28. august ble det avholdt medlemsmøte i Askøy Arbeiderparti. På agendaen sto eiendomsskatt. Bakgrunnen er at rådmannen har bedt den politiske ledelsen på Askøy om å vurdere å innføre eiendomsskatt på «Næring» og på «Privatbolig» i tillegg til «Verker og Bruk» som allerede er innført. Les meir…

En Unik Mulighet – Bli Vertsfamilie

Jeg har vært vertsfamilie i ett år for to 2.klassinger; Gautham fra India og Maja fra Polen. Hvorfor vil jeg anbefale det samme til deg/dere?

Å få lov å åpne opp sitt hjem for disse flinke, positive og høflige studentene har vært en stor berikelse. Jeg har fått innblikk i det å være student ved UWC, både på godt og vondt. Jeg har fått lære og øve meg i å snakke engelsk. Jeg har overvunnet en skepsis til å ta fremmede inni huset. Lært nye kulturer og religioner å kjenne.

Gjennom diskusjoner med opplyst ungdom har jeg måtte reflektere og begrunne, ofte revurdere, mine standpunkter i aktuelle saker. Jeg har fått flotte opplevelser gjennom det å lage mat sammen – indiske spesialiteter, piroger og kaker fra Polen.

Gautham og Maja på sin side fikk møte mine utflyttede barn som de nå selvsagt er venner med på Facebook. De har måttet smake på jølstraørret og lutefisk i godt vennelag. Følge med meg på kunstutstillinger og vært ute i naturen, både på fisketurer og på gårdsbesøk.

Ofte slappet vi bare av sammen hjemme med lange frokoster, så en god film sammen eller de arbeidet med sine studier.

Jeg stopper her, men mye mere kunne blitt fortalt.

Helt til slutt; frivillig arbeid utføres uten å få betalt, MEN du får betalt, ikke i form av penger, men med livslangt vennskap, ny kunnskap og takknemlighet.

Eva Marie Halvorsen

Jeg har vært vertsfamilie i ett år for to 2.klassinger; Gautham fra India og Maja fra Polen. Hvorfor vil jeg anbefale det samme til deg/dere?

Flor Fernandez Montes (far left) with her host Family
.
.

Tekst og foto: UWC HER

14.09.2016
Asbjørn Eikerol

Del gjerne denne.

Informasjonsmøte om fylkesveg 57. Veg for Bygstad. Bru over Svesundet.

Informasjonsmøte om fylkesveg 57, Storehaug-Hjelmeland-Haugsbø-Båtevik .
Tønna 19.30 måndag 12.09.2016

Gaular kommune ved ordførar Mathias Råheim skipa til informasjonsmøte.
Teknisk sjef Truls Hansen Folkestad og Arve Kringlen frå Norconsult orienterte.

Dette var eit innleiande møte.
Arve Kringlen frå Norconsult gjekk gjennom dei planane han arbeider med.
Det skal bli betre veg frå Storehaug og ned til Bygstad. Delvis heilt ny veg. Det skal bli bru over Svesundet. Les meir…