Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for juni, 2016

Adam frå Syria er lærar. No lagar han norskprogram på YouTube.

No skal Adam frå Syria lære vekk nynorsk til flyktningar

FØRDE (NRK): Adam Dean jobba som engelsklærar i Syria.
No lærer han arabisk til nordmenn og nynorsk til flyktningar og asylsøkjarar.

Saman med broren Ahmad, som også er utdanna lærar, startar han no eit heilt unikt prosjekt med å lære vekk både talemål og skriftspråk til dei som har blitt plassert eller busett i nynorsk-område. Les meir…

Eliasbåten kjem! Sommardag i Korssund 2016. Sommar, sol, bading, R/S Utvær, musikk, utesjakk, bryggedans, båtliv og grilling.

R/S Utvær kjem til Korssund på laurdag 9.juli.

Kulturscene Fjaler:

Det vert sol og fint på laurdag 9. juli, håpar vi.
Dei lagar til sommardag i Korssund.
Dette er tradisjon både midtsommars og ved olsoktider.

Redningsskøyta “Utvær” kjem til Korssund laurdag 9. juli ca. kl 12.00.
Det vert mann-over-bord-øving.
Turar med redningsskøyta m.m.
Representant frå Redningsselskapet,
sal av lotteri som går direkte til redningsskøyta “UTVÆR”,
Kanskje litt salsboder…. fortel Elin Skaar.

Musikk og grilling ut over ettermiddagen.
Kom og ver med! seier Kjell Skår.
Les meir…

Bakkejekta Skumringstur på Dalsfjorden. 2016

Kvar tysdag kveld i juli tek Bakkejekta ut på skumringstur på Dalsfjorden.
Jensbua på Tysselandet.

Du får vere med på å ro og sigle og du får høyre gode historier om fjorden, folket og dei første landnåmsmennene på Island. Les meir…

Fjaler kommunestyre på nett-TV den 27.06.2016

Her kan du sjå opptak frå møtet i kommunestyret i går.
Dette er eit fint system der folk kan få vite kva som skjer.
Det er tydeleg at interessa for lokalpolitikk aukar.

Du kan sjå heile møtet, eller du kan klikke på saker til venstre.
Då kan du følgje dei sakene som du er mest interessert i. Les meir…

Lammetun: Lammetun bru. Norge rundt 1983

4. Lammetun: Lammetun bru

Norge Rundt

17. juni 1983
Seriebeskrivelse Distriktenes magasin.
Episodebeskrivelse

Distriktenes magasin. Programleder: Henning Rivedal.

HER

Kjelde: NRK
Les meir…

Filmavisen. NRK. Historie frå 1948.

Filmavisen

23. des. 1948 · Filmavisen 1948

Programinformasjon

Seriebeskrivelse

Filmavisen var en ukentlig nyhetsbulletin som gikk som forfilm på kino i årene 1941 – 1963. Bulletinene var produsert av Norsk Film A/S. NRK mottok filmene i 1976 og har siden sendt dem i reprise med jevne mellomrom. Samlingen er dessverre ikke komplett.

Sendedato på det enkelte program er oppgitt premieredato på kino. Filmavisen blir også referert til som Norsk ukerevy, Norsk filmrevy og Ukerevyen. Blant kommentatorstemmene hører vi Egil Nakling (krigsårene), Halfdan Hegtun, Rolf Kirkvaag, Andor Birkeland og Knut Jørgen Erichsen. Les meir…

Fotball 27.06.2016

Island 2 – England 1

Ingolfr Arnarson i Rivedal.
Ingolfr Arnarson (fødd ca. 840 e.Kr.) frå Rivedal var den første kjende nordiske landnåmsmann (faste busetjaren) på Island år 874.

About
The Ingolf Arnarson statue in Rivedal is a monument to the pioneer spirit in the Dalsfjord prior to the year 1000.
Ingolf Arnarson had to flee from his home farm in rivedal in the year 874 after having killed two of Atle Jarl´s sons.
He travelled west and arrived in Iceland where he founded the first permanent settlement in Reykjavík. Les meir…

Askvoll samfunnshus, Askvoll: kr 190 000.

2,2 millionar til kulturbygg

Publisert 27. juni 2016 av Guro Høyvik | Oppdatert 27. juni 2016 .

Fylkeskommunen har fordelt midlar frå desentralisert ordning for kulturbygg til fem kulturbygg i fylket:
Askvoll samfunnshus, Loen bygdehus, grendahuset Mardal skule, Naustdal barne- og ungdomsskule – kulturhusfunksjonar og Realen.

Løyvingar
•Askvoll samfunnshus, Askvoll: kr 190 000.
•Naustdal barne- og ungdomsskule, kulturhusfunksjonar, Naustdal: kr 1 070 000.
•Realen kulturhus, Bremanger: kr 429 000.
•Grendahuset Mardal skule, Gloppen: kr 408 000.
•Loen bygdehus, Stryn: kr 145 000.
Les meir…

ELEVUTSTILLING I KULTURSKULEN, JUNI 2016

Desse bileta vart vist på Hyllestad og Fjaler Kulturskule sine sommaravslutningar i år.

.

.

. Les meir…

Til Fjaler formannskap. Namnsetting av adresseparsellane i Fjaler kommune.

Til Fjaler formannskap,

Sak 059/16 – 16/5314 – Namnsetting av adresseparsellane i Fjaler kommune.

Det er bra at her blir teke omsyn til høyringsuttalar.
(Ønadalsvegen på Hellevik vart mykje merkverdig.)

Høyringsuttale om namna på Tysselandet har ikkje vore kommentert, men eg håpar at det kanskje er ein sjanse for namnet no ved endeleg handsaming.
Historie, kultur og lokal namnebruk har eg gjort greie for.

Geografi:
Det er naturleg å vise til Tysselandet når nokon spør etter adressen her i bygda.

Gjølangervegen – då vil folk tru at du skal til Gjølanger (ein gard ved Gjølangerbukta, anger – bukt, fjord.) Du er nokre kilometer frå Tysselandet.

Straumsnesvegen – Igjen nokre kilometer utanfor Tysselandet. Straumsnes var post, D/S ekspedisjon og butikk på Nesalandet. Les meir…

Lokal veke 26 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 2 er 27. juni – 3. juli 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Turistbåt på Dalsfjorden. Til Bygstad.

MS Hebridean Sky Cruise Ship | Noble Caledonia
Båten var på besøk i går.
MS Hebridean Sky kom til Bygstad tidleg morgon.
Om lag kl 18.00 gjekk ho ut Dalsfjorden.

“Firda billag har hatt 3 bussar i Bygstad i dag og kjørt overlandtur.
Frå Bygstad – Førde – Moskog over Rørvikfjellet til Eldalsosen og tilbake til Bygstad. ”http://fjaler.origo.no/-/bulletin/show/866246_turistbaat-paa-dalsfjorden-til-bygstad">Les meir…

Jonsok på Hellevik. Jonsokbryllaup 2016.

Torsdag 23. juni jonsokafta.
Det er ein gamal skikk å brenne jonsokbål denne kvelden.
Jonsok – Johannesvake. Døyparen Johannes. (Sankthans – Hans = Johannes.)
Det er midtsommarfest og truleg går skikken tilbake til før-kristen tid.

På Hellevika har dei tradisjon med jonsokbrudepar.
Hest og vogn, med barn som får vere brudepar. Les meir…

Ymse. Ein kveld i Dale.

Ein stille kveld i Dale.
Nede på kaia står ein svensk turist og prøver fiskelykka.

Det er stille kveld i Storelva og på Øyra.
Blomar veks i vegkanten.

Nokre foto. Les meir…

Johanna Myklebust. Spinne tråd på rokk. Aktivitetar. Musikk. Kulturscene. Maleri.

Det var laurdag 28. mai i Dale. 12.00 – 13.00
Parken og Dalstunet er ein gammal møteplass viss folk har tid til å møtast og ta ein prat.
Kjekt viss nokon kan delta med aktivitetar eller show.
Alle kan vere med her.
No med klatrejungel er der fint for barn.

Johanna Myklebust var med denne mai-dagen.
Ho kan spinne tråd på rokk.
Av dei unge var det nok mange som ikkje hadde sett ein rokk.

Ein flokk damer Les meir…

Den Norske bokbyen Fjærland

Velkommen til Den Norske bokbyen Fjærland! Les meir…

Tusen opne hagar - hagebesøk

Alle er velkomne til open hage hjå Else Tømmerbakke, Hagen på Amfjell,
sundag 26. juni frå kl 12.00 til 17.00.
Staudehage med omlag 150 ulike sortar og artar, det meste har eg sådd og avla fram sjølv.
Drivhus med tomatplanter. Sal av stauder.
Arrangementet er ein del av Hageselskapet sitt fellesarrangement 1000 åpne hagar.

Møte i Formannskapet den 27.06.2016

Saksliste

056/16 – 16/5359 – Godkjenning av innkalling og sakliste

057/16 – 16/5357 – Godkjenning av protokoll

058/16 – 16/5360 – Referatsaker

006/16 – 16/4941 – Fråsegner frå Noregs Mållag – bruk av nynorsk

059/16 – 16/5314 – Namnsetting av adresseparsellane i Fjaler kommune Les meir…

Møte i Kommunestyret den 27.06.2016

Saksliste:

065/16 – 16/5377 – Godkjenning av innkalling og sakliste

066/16 – 16/5068 – Godkjenning av protokoll

067/16 – 16/5378 – Referatsaker

068/16 – 16/5053 – Evaluering/gjennomgang av kommunalt brøyteordning for private vegar.
Rådmannen sitt framlegg:
Fjaler kommune vidarefører brøyteabonnementsordninga for sesongen 2016/17 med endra nedre grense for veglengde og med oppjusterte abonementsatsar som følgjer:
100-250 meter heva frå 4000,- til 5000,- (minimum veglengde heva til 100 meter) 250-500 meter heva frå 5000,- til 6000,- 500 meter og oppover, heva frå 6000,- til 8000,-
Brøyteabonnementet inkluderar ikkje strøing.
Ved utlysing av nye brøytekontrakter 2017/18-2021/22 skal det takast utgangspunkt i vidareføring av brøyteabonnementsordninga, inklusive strøing for både kommunale og private vegar.

069/16 – 16/974 – Reguleringsplan for Folkestad hyttefelt

Rådmannen sitt framlegg: I samsvar med pbl. § 12-10 vert revidert planframlegg lagt ut til nytt offentleg ettersyn.

Les meir…

Mikkel Rev vart skikkeleg skremd. Ei skummel skrekkoppleving for ein stakkars rev. På vegen til Heggnes. Og kvifor reven fekk kvit haletipp..

Reven er ikkje lett å få auge på.
Han skyr nok menneske etter tider med dårlege erfaringar.
Han har vore jakta for skuld pelsen.
Og han har vore jakta for å vere lammetjuv og hønsetjuv.

Men for nokre dagar sidan trefte eg Mikkel på kort hald, 4 – 5 meter.
Det var på vegen mellom Bortheim og Heggnes.
Her stikk eit nes ut, Rørneset.
Eit tjeldepar har reir her og lagar mukje oppstuss viss du kjem forbi på vegen.

Eg stogga opp og såg på tjelden.
Så høyrde eg nokre lydar frå tvers over vegen. Les meir…

Fotball. Dale aust mot Dale vest. Damer.

Den store fotballkampen 9. juni i Dale.
Her samla damene i Dale to lag.
Det er Storelva som er skiljelinja.
Aust mot vest.

Jostein Vagstad var dommar og hadde for det meste god kontroll på kampen.
Damene spelte også med rimeleg omtanke. Les meir…

Kulturprogram på Tunkafeen i Dale. Songstund.

Torsdag 16. juni presenterte Tunkafeen i Dale Allsongprogrammet Minnenes Melodier.
Arne Mørch er på Vestlandsturne med allsongprogram og dansemusikk.

Dette var veldig populært.
Fullt hus og god stemning.
Kaffi og bløtkaker stod på menyen og her var det stor omsetning. Les meir…

Lokal veke 25 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 25 er 20. juni – 26. juni 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…