Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for mars, 2016

Norge trenger bonden!

2009.06. Juni 013

Jeg la i går ut en status på facebook, om hvordan populære bloggere informerer på sine blogger om hva som foregår under matproduksjon i Norge og i resten av verden.
Denne statusen har fått helt sinnsykt stor respons og jeg ble rett og slett skikkelig gira på å skrive mer om norsk landbruk.
Innlegget mitt har blitt delt flere hundre ganger, jeg har fått flere hundre likes til sammen og jeg har fått masse tilbakemeldinger.
Utelukkende positive meldinger.
Det gleder meg veldig!
Dere kan lese statusen nederst i dette innlegget.
Les meir…

Lauge Schøler (’06 – ’08)

I was always very interested in the idea of the suberb educational experience, the completely absorbed state of mind where time expands and you are fulfilling perhaps the most fundamental human need – the need for growth.

Going to UWCRCN as a student I was attracted to the dream of a social and intellectual flow state in the little utopia on a Norwegian fjord. I’m a psychologist now, recently graduated from University of Copenhagen (and also happily married to a fellow RCN graduate – Thi Qui). I now know that such flow states do not just happen.
Les meir…

Ung Folkedans. Young Folkdancers. Øver kvar torsdag kl 20.00 Dale, Flekke, Straumsnes og UWC. United World College.

Ung Folkedans frå Torsdagsdansen på UKM

Du kan no vere med i ei ny dansegruppe for ungdom.
UNG FOLKEDANS
Dansane er gamle og kjende: Vals, polka, swing, tango, reinlender, samba, ril, halling, familievals, åttetur, Essex Reel, allemannsmarsj, familiesekstur, og meir.
Øvingane er saman med Torsdagsdansen første økt, kl 20.00 – 21.30
(Mange av folka på Ung Folkedans er med på siste økta også. Det er berre fint.)
Rimeleg: Kr 10,- for student, elev, barn.

Ung Folkedans var med på UKM i februar.
Deltakarane var frå UWC og Dale. Men gruppa er open for alle. Bli med!
Her er rapporten frå Ung Folkedans på UKM. Les meir…

Tunkafeen med fleire program: Songstund. Aktivitetsdag. Minnenes melodier med Arne Mørk. Boccia.

Torsdag 14. april blir det Songstund på Tunkafeen.
Harry Standal med trekkspel kl 11.00
Allsong og musikk.

Tysdag 10. mai Aktivitetsdag for eldre.
Program og innhald kjem seinare.

Torsdag 16. juni kl 11.00. *Minnenes melodier.
Arne Mørch kjem med allsongprogram og dansemusikk.
Les meir…

Båtbyggaren. Nordfjordbåt 1979. Båtbyggar er Ingvald Sande.

Publisert 20. apr. 2015

Fra Rygg i Gloppen, 1976, om bygging av en såkalt nordfjordbåt. Båtbygger Ingvald Sande kommenterer selv prosessen mens vi ser ham i arbeid. Og til slutt utprøves båten på fjorden den er oppkalt etter.

Filen er hentet fra Nasjonalbibliotekets filmsamling: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_video_…

Formannskapslovene fyller 175 år

Lang kamp

Når lova endeleg vart vedteken i 1837 hadde det vore ein hard og lang kamp som kan sporast heilt tilbake til innføringa av Grunnlova i 1814. Grunnlova medførde ingen forandring i korleis kommunane blei styrde; det var fortsatt embetsmennene som hadde all makt slik det hadde vore i årtia før 1814. Denne mangelen på sjølvstyre ble av mange sett på som lite demokratisk og heller ikkje i tråd med prinsippa i Grunnlova.

Det var først og fremst bøndene som fremsatte krav om lokalt sjølvstyre. Hovedargumentet var at dei som skulle bæra kostnadane med lokale tiltak, også burde styre dei. Eit anna argument var at innbyggjarane var betre kjent med tilhøva lokalt enn tilflytta embetsmenn. Les meir…

'Regalame una noche' - UWCRCN Las Americas Show 2016


Eit av innslaga på scena i Høeghhuset på UWC.

UKM 2016 Ung Kultur Møtest. Stor samling av kreative ungdommar og publikum. Først i Dale, så til Førde.

Legendcy Crew. Askvoll.

Ung Kultur Møtest 2016 i Dale.
UKM for Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Gaular.
Showet var i Dale, Dingemoen skule, på laurdag 27. februar kl 15.00
Her var det samla 74 ungdommar frå Askvoll, Fjaler, Gaular og Hyllestad.

I Dale var framsyningane i salen på Dingemoen skule.
Her er det god scene, lys og lydanlegg var på plass.
Her var også Festivalkafe der du kunne kjøpe mat og drikke. Les meir…

Lokal veke 13 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

TEDx var på UWC

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 13 er 28. mars – 3. april 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai | TEDxDoiSuthep

Jon is a farmer from northeastern Thailand. He founded the Pun Pun Center for Self-reliance, an organic farm outside Chiang Mai, with his wife Peggy Reents in 2003.
Pun Pun doubles as a center for sustainable living and seed production, aiming to bring indigenous and rare seeds back into use. Les meir…

Fartøyvern. 12,4 mill. til Sogn og Fjordane. Stangfjord 4,1 mill.

Her er Stangfjord i god fart ut Stongfjorden, truleg ein gong på 1930-talet.

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Hvem kan få tilskudd?
I 2016 satses det på å ferdigstille flere igangsatte prosjekter for å frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende år. For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Les meir…

10 ledige stillingar i Hyllestad. Stillingar i Askvoll, Fjaler:

Hyllestad kommune har ledig følgjande 10 stillingar

Omtale

– Arealplanleggar/brannsjef
– Rektor Hyllestad opplæringssenter
– Lærarar Hyllestad opplæringssenter
– Lærarar Hyllestad skule
– Elevassistent Hyllestad skule
– Sjukepleiar ved sjukeheimen
– Vernepleiar i heimetenestene
– Lærling innan helsefag og barne- og ungdomsarbeidarfaget Les meir…

Ottersteinen 1960 og 2015

Improv West Coast Swing - Ben Morris & Tessa Cunningham

Ben Morris & Tessa Cunningham – 2nd Place Improv West Coast Swing dance in the Champions Jack and Jill at Summer Hummer 2011. Visit http://benmorrisdance.com , http://canadianswingchampions.com , and http://dancepros.net

24.03.2016
Asbjørn Eikerol

TEDx på UWCRCN. Eit flott program med kunnskap og inspirasjon arrangert av elevgruppe på skulen. Her er opptak frå heile programmet!

Om TED:
TED er ein nonprofit organisajon for idear verdt å spreie vidare.
Starten var ein 4-dagars konferanse i California for 30 år sidan.
TED har utvida med mange fleire tiltak.
TEDx er sjølvstendige, lokale TED-liknande konferansar.

TED Idear verdt å spreie vidare.

Det er ei gruppe elevar på skulen i Flekke som har organisert denne TEDx konferansen.
Etter eit år med planlegging, kunne dei ynskje forelesarar og tihøyrar velkomne 12. mars.

Her var 14 personar som fortalde om sine idear.
Mange idear og innspel om ulike tema: Natur, økologi, barnevern, flyktningar, sjakk, teknologi i fysikkundervisninga, hest og hestesport, politikk, økokollektiv, studium i utlandet, ungdom og politikk, Syria og flyktningar, humor og konflikt, ungdomsgjengar, transpersonar, sjølvkjensle og utvikling, psykologi og medisin. Les meir…

Louie Schwartzberg: Nature. Beauty. Gratitude. TED Talk.

TED Ideas worth spreading.

Nature’s beauty can be easily missed — but not through Louie Schwartzberg’s lens.
His stunning time-lapse photography, accompanied by powerful words from Benedictine monk Brother David Steindl-Rast, serves as a meditation on being grateful for every day. Les meir…

Fjaler. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

Møte for lag og organisasjonar – Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

Fjaler kommune har vedteke oppstart av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
For å kunne søkje spelemidlar så må ein stå i handlingsdelen av denne planen.

Vi vil bruke dette året på å lage ein heilskapleg plan for idrettsanlegg og tiltak innan området i vår kommune og det vil komme ein frist for innspel før sommaren. Les meir…

Kulturmidlar i Fjaler 2016.

Ikkje kulturmidlar 2016

Fjaler kommune har ikkje midlar til fordeling til lag og organisasjonar i 2016. Dette vart kutta i budsjettprosessen i desember.

Einaste mogelegheiten for midlar er dersom det er eit ungdomsprosjekt. Ungdommens kommunestyre har 25 000 til fordeling i 2016. Les meir…

Communication Workshop at RCN

At most schools explicit skills in maths, sciences, humanities etc are taught with discipline and rigor. The assumption is that maths takes lots of class hours, homework, tutorials and repetition to get right.
Skills centered on communication, negotiation techniques, knowing feelings, bringing up difficult topics, teamwork or how to be firm yet kind, are typically less central in the curriculum.

At UWC RCN we have given priority to this area, not the least to our work centered around the 7 Principles of the Red Cross and the skills associated with it. Les meir…

Torsdagsdansen. På Nesalandet 17. mars.

Dalsfjorden spelemannslag og Straumsnes UL hadde dugnad denne veka.
Det vårast og lysnar om kveldane, så det er lettare å ta ut.
Fin trening blir det av å danse.
Dansen er også litt av kulturarven vår, og i dag pensum i skulane.
Viktig å halde i hevd.

Kjekt å treffast også. Det kan vere ein sosial møteplass.
Det er lov å Les meir…

Lokal veke 12 - 2016 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Utsikt frå Bjerga mot vest: Øyna, Dokka og Bakkefjellet.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 12 er 21. mars – 27. mars 2016
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Palmejam 2016. Dale. Thank you for the Music.

Det er tiande gongen. Det er tradisjon.
Dale musikkorps arrangerte Palmejam.
Det var konsert med gjester.
Det var dans. Det var fest.

Eit flott kulturtilbod i Fjaler.
Mange lokale talent på scena saman med Dale musikkorps. Det svinga på Kroa denne kvelden. Les meir…

5 mill. til freda kulturminne. Vonens hus, Fjaler kommune 600.000

Freda bygningar og anlegg i fylket fekk fordelt fem mill. kr under møte i hovudutval for næring og kultur 15. mars. Størst tilskot gjekk til Sommarhuset på Heimdalstrand i Balestrand.

Sogn og Fjordane fylkeskommune er for 2016 løyvd fire mill. kr frå statsbudsjettet, av Riksantikvaren, til freda kulturminne i privat eige. Les meir…