Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Treff på søkjeord fossedalen sortert etter Relevans Publiseringsdato

Js, slike hendingar er både sosiale og kjekke. Synd at mykje slikt etterkvart går tapt.

Kommentar på Langs gamle stiar

Til Øvre Fossedal. Med Gustav Skaar.

I dag er vi tilbake i Øvre Fossedalen med eit bilde teke frå sør. Vi ser dei to husa som no står att. Eitrenipa ligg bak t.h. I midten det karakteristiske Råkefjellet. Stien mellom Nipebu og Massbu passerer i bakkant av fjellrekkja her.

Fjellgarden vart i 1869 delt i to. Og frå digitalarkivet kan ein lese at det ved folketeljinga i 1910 budde 13 personar i Øvre Fossedal. Les meir…

Fin dag på Heileberget og Fløyen

Eitrenipa, Kringla og Øvre Fossedalen. Foto G.Skaar 020711

Kringla, Nordre og Søndre

Kringla er frå gamalt av eit flott turmål for dalingane, der ruta òg går gjennom den idylliske Fossedalen.

Etter å ha snakka med Rolf K. vil det ikkje bli organisert tur til Fløyen denne dagen. Snøforholda i bratta over 600 moh er av ein slik art at dette ikkje er heilt forsvarleg å gjennomføre. Så denne delen av programmet går ut.

Kommentar på OPNING AV STI OTTERSTEINEN - FOSSEVIKJA

Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 5 av 7.

Fossedalen. Foto Gustav Skaar

Fossedal gard nr 46 Fjaler Kommune.
Del 5 frå ei eksamensoppgåve i lokalhistorie.
Boka om Fossedalen er 66 sider A4.
Har du bilete, teikningar, forteljingar frå tidlegare tider, så er det fint om du Les meir…

Det vårast i bygda...

Frå Eitrenipa (Ertrefjellet) 2.Påskedag. Fossedalsvatnet er isfritt, men det ligg endå ein del snø på nordsida av Kringla og Heileberget.

….vi som bur/ferier i området, bl.a. i Holmedal, er det litt vanskelig å komme seg til nærområdene Kobbeskjæret, Lillingston, vika nedenfor Fossedalen etc. Er det satt opp rutebåter til disse områdene? Det er så nært, men heilt umulig å bli med på mange tilstelninger uten båttransport.

Kommentar på Dalsfjordveka

“Tidt eg minnest ein gamal gard” er forøvrig å låne på biblioteket i Dale. Kor vidt heftet er produsert for sal veit eg ikkje.

Kommentar på Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 1 av 7.

Fossevika kraftverk

Fossedalsfossen

Utløpet av Vikafossen i Dalsfjorden

På ny er det sendt søknad om kraftutbygging i Fossedalen og av Vikafossen. Søknaden ligg no i kø hjå NVE, saksnr. 201400336, sjå her. Planane var sist oppe på folkemøte i februar i fjor.

Som vi veit har planane om utbygging av det kjende landemerket i Dalsfjorden, Vikafossen, i tillegg til Fossedalsfossen og lagunane i Fossedalen, møtt stor motstand tidlegare. Det er vel ingen grunn til å tru at dei nye planane ikkje vil bli møtt med det same. M.a. er forlenginga av den eksisterande T-merka turløypa frå Ottersteinen til Fossevikja, og vidare til Fossedalen og Nipebu snart klar som ei følgje av Dalsfjordbrua.

Vikafossen og Fossevikja frå Dalsfjordbrua.

Lagunane og Fosselandskapet ved Elraki er igjen truga av tørrlegging

Alle foto G.Skaar

Takk Asbjørn.

Kommentar på Frå Otterstein til Fossevika og i Nedre Fossedalen. Gustav og Agnar testar tursti. 29.12. 2013

SFE overtek fallrettar i Øvre Fossedalen

Øvre Fossedalen med Fossedalsvatnet og Eitrenipa. Fossedalsvatnet er pr i dag intakt…Foto:G.Skaar

OPNING AV STI OTTERSTEINEN - FOSSEVIKJA

Utsikt frå den nye stien mot Laukelandsfossen, Vikafossen, Fossevikja, Kringla og Laukelandshesten

Sundag 31. mai kl 11.00 vert det offisiell opning av stien mellom Ottersteinen og Fossevikja. Stien er opparbeidd i eit samarbeid mellom Kystarvstiprosjektet i Hafs og Indre Sunnfjord Turlag, og på sundag vert det høgtideleg opning med informasjon, avduking/snorklypping og gåveutdeling.

Les meir…

Kjempe-interessant å lese, Asbjørn.

Kommentar på Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 1 av 7.

Takkar Elsa Lien Utstumo for ein kjekk og fornuftig kommentar. Eg håpar at ansvarleg mynde vil syne like mykje fornuft i sine vurderingar i denne saka. Fossedalen med si historie og fosselandskap fortener det. Eg er heilt sikker på at framtidige generasjonar vil takke oss for at ein tok vare på fossane, elva og lonane…!

Kommentar på Det e på'an igjen, på'an igjen...

Nedre Fossedal

Fossedalsfossen og Laukelandsfossen i mai-leik. Husa i Nedre Fossedal midt i bildet. Som vi ser er det endå grøne bøar i Fossedalen midt inne i all bjørkeskogen. Foto frå Nonsholten.

Nei, og det er nok ikkje godt å bu oppi dette.

Kommentar på Otterstein 3.03.2012

Vil takke Asbjørn for eit fanastisk flott og grundig arbeid ikring denne serien om Fossedalen. Veldig bra og ha dette elektronisk for ettertida. Nærast som eit oppslagsverk. Og sjølvsagt ei takk til forfattarane av “Tidt eg minnest ein gamal gard”.

Kommentar på Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 7. Siste.

Frå Otterstein til Fossevika og i Nedre Fossedalen. Gustav og Agnar testar tursti. 29.12. 2013

Nedre Fossedalen.

Agnar og eg tok ei “synfaring” frå Otterstein til Fossevika i dag for å sjå etter den gamle stien som gjekk her. Og lat meg seie med ein gong – vi vart positivt overraska.

Etter kva eg har høyrt frå Dale-gjengen skulle det vere vanskeleg med ein skapleg sti frå brua og til Fossevika. Og ok – her var eit par punkt som var litt “tricky” – pr i dag. Desse Les meir…

Som vi ser av saksnr. 200803805 i NVE vedr. Brekkefossen kraftverk på Vassdalen, fekk dei avslag på sin konsesjonssøknad 25.februar i år. “Dei viktigaste problemstillingane i saka er slik NVE ser det, omsynet til landskap og friluftsliv samt den samla belastninga på synlege fossar i Dalsfjordområdet.”

Kommentar på Det e på'an igjen, på'an igjen...

Takk for gode kommentarar Steinar og Aud-T. Artig å høyre at dei frakta sauer frå Våge og inn hit. Heilt sikkert kjekt å få vere med på. Det fortel vel at her var godt fjellbeite. Det er i grunn litt trasig at tida for sau i fjellet nesten er ein saga blott. Sauer og geiter held landskapet i hevd. Og fører til liv og røre. Sauesankinga er alltid ei kjekk oppleving.

Kommentar på Langs gamle stiar

Fossevikja - Blægja - Hestad

Søndag 28.6 tek vi den flotte turen på Blægja frå Fossevikja og Fossedalen til Hestad. Vi går opp Kleivane og føl den idylliske elva opp i Fossedalen gjennom gamalt kulturlandskap. Frå Fossedalen går vi opp til Fossedalsvatnet og føl austsida av vatnet opp i Øvre Fossedalen. Stien vidare går via den merka ruta frå Nipebu til Massbu opp nordsida av Insteelva til Botnatjerna, der vi tek av frå stien og opp Eitreskaret på sørsida av Eitrenipa. Dette er ei litt tung kneik. Avhengig av turdeltakarane går vi oppom toppen av Eitrenipa. Her ser vi innover mot Blægja og Storehesten. Her er det flott utsikt mot mellom anna Krokavatnet, Heileberget, Fossedalshengenipa, Langevassheia og Nipebu mot vest. Lenger ute ser vi Atløynipa, Moldura og øyane i Sørværet og Bulandet.

Når en står overfor et valg og er usikker, tenk då på konsekvensane. Håper her at Askvoll kommune lytter til sin indre stemme og magefølelsen i denne saka. Om hundre år er allting gløymt. Men ofte er det ikkje svar godt nok. Tak vare på Fossedalen! Tenker noken år tilbake, vi gjekk innover Helleberget, bakom også, dette er et Paradis, sa yngstejenta vår. Bra vi har en Gustav Skaar som tar tak i saken! Fanfare til deg!

Kommentar på Det e på'an igjen, på'an igjen...

Frosne dalingar_1

Ut av skodda kom ein frostige Dale-gjeng på motsett kurs av oss.. Sillan, Sigmund, Rolf og Arild hadde gått via Fossedalen og skulle til Langeland. Agnar, Vigdis og underteikna kom frå Ospelia i Solheimsdalen på veg vestover.

Eikeskora i Fossevikja ligg inne på Explore Europe’s cultural collections sin stadnamn database.

Kommentar på Det e på'an igjen, på'an igjen...

Gamalt Fjaler-land

Du kan her sjå bilete frå turen eg i dag hadde frå Markavatnet til Eitrenipa, Nordre og Søndre Kringla og Fossedalen.

Stykke i Firda frå Fossedalens Dag i 2006

Kommentar på Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 1 av 7.

Var du kanskje med på å feire “Fossedalens Dag”…? Her er ein fotoserie med bilder m.a. frå desse kjekke tilstellingane i Fossedalen.

Biletserie med 30 bilete bla med å trykkje på pilene

Kommentar på Nyhende før og no

Nye turar

På bildet ser vi Rørviknipa, Blegja, Synste Stauren og Eitrenipa. I framgrunnen ser vi deler av Leknesvatna. Foto G.Skaar

Eit apropos til det her med stopp undervegs av båten på Dalsfjorden. Eg veit at det er folk utanfrå som er interesserte i å komme seg i Fossedalen. Turlagskontoret i Førde har spørsmål om dette. Likeeins veit eg andre, gjerne eldre, både i Dale og Askvoll, som kunne tenkt seg dette. Fellesnemnaren og problemet er å komme seg over fjorden. Når ein ikkje har nokon å henvende seg til, eller er kjend med nokon som har båt, fell slike turar ofte i fisk.

Kommentar på Dale i Sunnfjord? Hvor er det? (Ja, kor i hulaste e da henne?) Er det noe å se på i området der? Er det turistinformasjon der?