Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Tiltak for betre miljø. Fjaler. Musikkpaviljong. Aktivitetar barn og unge. Prosjekt sykkel.

Musikkpaviljong. Utescene i Parken i Dale. Dalstunet.

Musikkpaviljong. Utescene i Parken i Dale. Dalstunet.

I mange høve kunne det ha vore kjekt å hatt betre tilbod i Parken.
Musikk, show, kulturskule, lag og organisasjonar, butikkar, utstillingar, stemne, marked, teater, dans og meir i Dalstunet.
Plass under tak, dansegolv, scene, uteplass for folk.
Dette har folk snakka mykje om, visst nok i fleire generasjonar, etter som Jon Jorde fortel.

Kommunen har vel fått midlar til oppgradering i sentrum.

Men folk i Dale greier nok også å skaffe litt pengar.
Forretningar og handel i Dale vil tene mykje på at det kan bli trivelegare her.
Folk kan få meir lyst til å komme.
Kommunen er grunneigar og må ta styring med å utvikle sentrumsområdet.
.
Å kalkulere dette kan vere vanskeleg. Eksempel.
Bessie 18 m2 åpen paviljong kr 33 000,00
Grunnarbeid 20000,-
Arbeid 20000,-
Elektrisk anlegg 10000,-
Totalt 83000,-
Vi må samarbeide med Fjaler kommune. Dei har truleg lite pengar.

Vi må samarbeide med andre lag. songkor, musikkorps, Teatersfestivalen i Fjaler, Kulturskulen, stemner i Fjaler, skulane i Fjaler og fleire.

Då kan vi få større musikkpaviljong og betre utescene, dansegolv.

Sjå Musikkpaviljong. Utescene i Parken i Dale. Dalstunet.
http://fjaler.origo.no/-/bulletin/show/866601_musikkpaviljong-utescene-i-parken-i-dale-dalstunet

30.08.2016
Asbjørn Eikerol

Bessie 18 m2 åpen paviljong kr 33 000,00
Sjå HER http://fjaler.origo.no/-/bulletin/show/866601_musikkpaviljong-utescene-i-parken-i-dale-dalstunet

………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktivitetar i Dale UL.

Budsjett søknad 2016 Dale UL Aktivitetar.
Vi har fått god støtte tidlegare. Litt treng vi stadig til å oppdatere eller halde ved lag:

Laptop PC 5000,-
Einhjulsykkel. 2 stk 2000,-
Sjakk-ur, 5 stk 3000,-
Mikrofonar, stativ, leidningar 8000,-
Ymse små-utstyr 5000,-
Lys. Dekor til festbruk i Trudvang. 5000,-
Totalt inne 28.000,-

Uteaktivitetar. Kulturscene Fjaler i Dalstunet:
Impregnert material og spikar, skruar, lim til å lage benker, bord til utebruk, Dalstunet. 6000,-
Badminton stativ og nett. 4000,- + 500,-
Trøbil med hengar. 6000,-
Utesjakk. Brikker 4600,- Brett 2700,-
Bordtennisbord til utebruk. 6000,-
Gigant 4 på rad 2000,-
Totalt uteaktivitetar 29.000,- Samla sum 57.000,-

Gjennomføring av dette treng mykje dugnad. Ca 20 timar pr veke i 50 veker. 1000 timar.
150 kr pr time gjev 150.000,- i dugnadsinnsats.

Dale, 30.08.2016 Asbjørn Eikerol

Her blir det foto og film frå Dale i Sunnfjord.

Trøbil og smil. Grøne tre i sentrum. HER http://fjaler.origo.no/-/bulletin/show/866872_troebil-og-smil-groene-tre-i-sentrum
.

.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Prosjekt SYKKEL 2016 i Dale UL:

TRIO BIKE TAXI.
Dale UL kan delta i eit prosjekt nærmiljø, er tanken.
Ein TRIO BIKE TAXI kan brukast av eldre som har vanskar med å gå på tur. Yngre og barn likeeins.

Samarbeid om bruk:
Vi kan delta med folk frå ungdomslaget, men det er like naturleg å samarbeide med andre, Røde Kors, Lions, Helselag, Sjukeheimen, Bygdekvinnelag, Dale vgs helsefag, UWCRCN, Dale IL, andre skular.

Eg trur dette kan bli eit positivt og populært tilbod.
Det er nytt, men verkar veldig interessant.
Sjå beskrivelse og video.
Problemet er finansieringa. Vi treng 90.000,- for å komme i gong.

Dale, 30.08.2016
Asbjørn Eikerol

Trio bike Taxi. trioBike Taxi er den mest populære av taxi-syklene. Den danske produsenten leverer sykler av høy kvalitet, med en rekke fordeler:

•Den unike fothvileren bidrar først og fremst til at det er svært mye enklere for eldre å sette seg i sykkelen. Men den gjør det også mulig at én person alene kan ta de eldre på tur. Det kreves ikke at én person holder sykkelen i motvekt, mens en annen hjelper passasjerene av og på sykkelen.
•Sittebredden i kassa er den klart største på markedet. Den er på hele 90 cm. Til tross for dette, er ikke sykkelen bredere enn 94 cm totalt.
•Den høye bakkeklaringen og det smarte fotbrettet gjør det mulig å komme til med personløfter.
•Sykkelens ramme er i aluminium, noe som gir en lav egenvekt. Dette gjør den ekstra lett manøvrerbar når den skal flyttes, og lettere å sykle om man skulle være uheldig å gå tom for strøm på turen.

Budsjett:
Sykkel + regntrekk + sykkelvesker om lag 88.000,-
Frakt ferdig montert sykkel sør-Norge: kr 500,- (inkl. mva)
Total søknad 90.000,-

Link. http://www.saresbike.no/SaresBike/trioBike_Taxi.html
Link til bruk av sykkel:
http://www.ba.no/beboere/eldre/eldreomsorg/full-fart-for-beboerne-pa-slettemarken-sykehjem/v/5-8-392881
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Meir om Parken i Dale. HER

Kulturscene Fjaler. HER http://fjaler.origo.no/-/explore/posts/sandbox/213127?no_return=true&sandbox_id=213127&query=kulturscene+Fjaler

Dale ungdomslag aktivitetar. HER http://fjaler.origo.no/-/explore/posts?no_return=true&sandbox_id=213127&query=Dale+ungdomslag+aktivitetar

27.10.2016
Asbjørn Eikerol

Trio Bike video: HER

‎Turid Sandstad‎
Slettemarken Sykehjem
20. juli ·

Vi har hatt besøk av BA! Flere ansatte og en frivillig har begynt å bruke sykkelen, men vi lærer gjerne opp flere. Det er populært blant beboerne.

Full fart for beboerne på Slettemarken sykehjem
Humøret er på topp når Bergliot Totland og Johan Brattaule avgårde på el-sykkel.
ba.no

HER http://www.ba.no/beboere/eldre/eldreomsorg/full-fart-for-beboerne-pa-slettemarken-sykehjem/v/5-8-392881

Vist 201 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder