Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

OPPTAK FRÅ MØTET I FJALER KOMMUNESTYRE. 17.10.2016

HER SER DU OPPTAK FRÅ MØTET I FJALER KOMMUNESTYRE.
17.10.2016
HER#
http://sys.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?cid=2&rehash=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1#

http://sys.kommunetv.no/bruker/Default.aspx…
Saksliste (17.10.2016)
Presentasjon Flekke internasjonale skule
SAK: 1
Saksdok.
Presentasjon HAFS Utvikling
SAK: 2
Saksdok.
Presentasjon budsjett 2017
SAK: 3
Saksdok.
Godkjenning av innkalling og sakliste
SAK: 085/16
Saksdok.
Godkjenning av protokoll
SAK: 086/16
Saksdok.
Referatsaker
SAK: 087/16
Saksdok.
Fjaler helsetun – Ombygging av Fjaler sjukeheim
SAK: 091/16
Saksdok.
Endring av reguleringsplan med reguleringsføresegner for hytter på gbnr. 278/2- 279/2 og bustader på gbnr. 279/12 i Folkestad- Folkestad hyttefelt. Vedtak av plan.
SAK: 090/16
Saksdok.
Katrine Vesterås – Søknad om fritak frå politiske verv i perioden 17.10.16 – 03.05.17
SAK: 088/16
Saksdok.
Nye kommunale driftsavtalar med Musea i Sogn og Fjordane
SAK: 089/16
Saksdok.
Omdisponering av investeringsmidlar
SAK: 092/16
Saksdok.
Regionalt friluftsråd på kysten
SAK: 093/16
Saksdok.
Rullering av reglement for folkevalde og delegasjonsreglement
SAK: 094/16
Saksdok.
Verdivurdering Firda billag
SAK: 095/16
Saksdok.
Planstrategi for Fjaler kommune 2016-2019
SAK: 100/16
Saksdok.
Interpellasjon frå Anne Hopland (SP) – plassering i kommunestyresalen
SAK: 096/16
Saksdok.
Interpellasjon frå Fjaler SV om TISA-fri sone
SAK: 097/16
Saksdok.
Interpellasjon frå MDG om innkjøp
SAK: 098/16
Saksdok.

Vist 414 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder