Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

STOPP. Styret i Dale UL vil ikkje ha bok-kafe i Trudvang. Har du forslag?

Pause i Torsdagsdansen. Nede i Bok-kafeen.

Du har sjansen til å overta ei interessant boksamling.

Styret Dale UL17.08:
Tilstede: Roy, Alf Jørgen, Jan.
Sak 1 – Avvikle bok kafe:
Roy informerte om at styret har vedtatt at bokkaffen skal avvikles.

Asbjørn lager ferdig en plan for avvikling, fjerning av bøkene innen mandag 24. Styret prøver å mobilisere rundt å rydde.
Roy lager en sak på Dale UL sin facebook side om at vi avvikler bokkafen på søndager.

Referat, 17. august 2015

(Roy, Alf Jørgen, Jan. Dei er Roy Sævik, Alf Jørgen Bråtane og Jan Haugen.)

¤¤¤

.
Får vi til ein bokby i Dale?
Eg treng litt hjelp og råd. Her er planen:

1. Vil nokon i Dale ta over boksamlinga?
Du treng lokale. Du må ha interesse for kultur, bøker og litteratur.
Litt dugnad og lite forteneste blir det.

2. Fjaler som Kulturkommune.
Har vi folk i Fjaler som vil hjelpe til?
Kanskje det gamle skulehuset i Dale som står ledig for det meste?

3. Dei næringsdrivande. Butikknemnd og FNU kan vere interesserte?

4. Andre i Fjaler, Askvoll, Gaular, Hyllestad vil kanskje ta over boksamlinga og prøve å få til noko?
Har du gode idear?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bok-kafeen i Dale:
Bøker for ca 100.000 viss vi reknar 30 kr pr bok.
Det er lett å få inn fleire bøker.

Nokre blir glade for å kjøpe bøker til rimeleg pris.
Andre blir glade for å kunne levere her.

Sal og markedsføring er ein flaskehals. For kort opningstid. 1,5 t pr veke.
(April – august sal ca 2400,- Det betyr ca 6000,- på årsomsetning.)

Bøker og litteratur
Dette er viktig kultur og eg håpar at somme entusiastar vil ta over.
Moro og givande viss du er interessert i folk, bøker og litteratur.

Mange bryr seg lite. Det er ok.
Vi har diverre somme som motarbeider nye tiltak. Det er vanleg, men litt slitsamt.

“Folk flest likar ikkje dette”.

Men vi har hatt store samlingar i Trudvang, fest, teater, revy, og folk har vore positive.

For å sitere Gunnstein Kvåle, Førde / Sogndal:
“Eg trur at eg har vore i alle ungdomshus i fylket. Men Dale UL har det finaste. Her vil eg komme tilbake!”

Det er også kjekt at folk med bakgrunn i teater og litteratur vil ha bøker.
Til Palestina og Amerika. (Vi har mange bøker på engelsk.)

29.08.2015
Asbjørn Eikerol
.
Linkar med meir informasjon:

Sundagskafe. Bok-kafe. Trudvang, Dale UL. Kvar sundag
Møteplass. Kaffi og kringle.
Sjakk, biljard, bøker, film, blad for sal.
Romanar, fagbøker, barnebøker, ungdomsbøker.
Spel og aktivitetar.
Velkommen

Bok-kafeen i Dale: HER

Amerika av Rune Angell-Jacobsen. Nytt til Bok-kafeen i Dale. Trudvang Dale UL. HER

Bokliste 26. juli 2015. Bok-kafeen i Trudvang. Dale UL. HER

God i engelsk? Bli flinkare i engelsk? Sjå innom Bok-kafeen i Dale. Bøker. HER
.

Bøker på trappa til Trudvang i dag. Ein liten bokby i Dale. Ungdomslaget. HER

.
Dale Ungdomslag. Bok-kafe i Dale. HER
.
Google bøker i Bok-kafeen i Dale: HER

.Nye bøker: HER
.

Dale Bokby-aspirant. Kultur, litteratur, møteplass, kafe, aktivitetar. HER

.

¤¤¤

Dale Ungdomslag:
Billegbøker, gamle bøker, nyare bøker, heilt nye bøker. 1200 bøker på lager og aukar
Vi tek også imot bøker, teikneseriar, musikk, film, plater, bilete, blad og tidsskrift viss du har for mange.
Du kan gjerne sette dei på trappa til ungdomshuset.
(Eller set dei inn når der er ope. Kino, dans, øvingar.)
Utsal kvar sundag i Trudvang, ungdomshuset i Dale.
.

.

Nye bøker, brukte bøker, seriar – Vi tek imot.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Til styret Dale UL:

Plan for avvikling å legge fram innan 24. august.

Dette er ikkje så lett.
Her er tre fire tusen bøker og ein del møblar, skåp og hyller.
Eg kan prøve fem alternativ:

1. Kan eg få alternativt lokale i Dale, helst sentralt, der nokon vil vere interessert i å jobbe med
eit bok-utsal. Gjerne i samarbeid med andre utsal. Bokby i Dale?

2. Vil Fjaler som kulturkommune støtte dette?
Ledige lokale som kommunen disponerer.

3. Finne ein mellombels lagerplass for bøker og møblar med tanke på å få til eit utsal seinare?
Med tanke på nettsal?

4. Bokbyen i Fjærland kan vere ein mottakar?

5. Vil Fjaler næringsutviklig, butikknemnda ha noko å tilføre?

Å få avklara desse spørsmåla tek gjerne litt tid.
Kafeen nede er mindre enn eit klasserom, og har fungert fint for mindre grupper.
Dale 23.08.2015
Asbjørn Eikerol

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sundagar og aktivitetar i Trudvang 16.00
Vi får framleis høve til å ha:
Sundagskafe,
Maleri, kunst på utstilling og sal. Vi har berre tre maleri no.
Swingøving, danseøving, lære å danse.
Biljard,
Sjakk,
Strandtennis,
Einhjulsykkel og fleire tilbod.
Vi treng folk på dugnad for å få til dette. Har du lyst?

Elles er her ungdomsteater, barnedans, Torsdagsdans, Fredagsdans, Kino. dansekurs,
Fest, teater, revy, kulturprogram, møtelokale, show, kurs, undervisning … i Trudvang.

Meir om Dale UL:
Dale UL Årsmelding for 2014. HER

¤¤¤

.

.

.

.

Vist 617 gonger. Følgt av 1 person.

Kommentarar

Aktivitet, miljø, bøker, kultur, møteplass, litteraturkafe?

Er du med i ungdomslag, grendelag, og har interesse for å få til noko nytt?
Kanskje de har litt ledig plass til ei bokhylle i ein sundagskafe?

No har du sjansen til å få med deg 100 bøker eller 400.
Ein liten start på eit miljøtiltak, eller eit tillegg der de har plass og interesse.
Auka trivsel og tilbod i bygda.
Bokutsal eller bokbyte-klubb.

Du må vere interessert i bøker og litteratur.
Noko dugnadsarbeid kan du rekne med.
Mange vil nok hjelpe til så boksamlinga di vil vekse.

No har du sjansen til å hente bøker i Dale.
Dale UL må legge ned bok-kafeen og tre-fire tusen bøker søker ny heim.

30.08.2015
Asbjørn Eikerol

Annonse

Nye bilder