Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

SAFUGE. Treng du arbeidshjelp til småjobbar, servering, måling, vask, rydding eller vårarbeid?

Skal eg få nye bøker og ny ransel? Fabian kunne dele ut.

Safuge er ei gruppe elevar ved UWC.
Dei prøver å tene pengar slik at elevane i gruppa kan sette i gong prosjekt på sin heimstad.
Dette kan betre opplæring og livskvalitet mange stader i verda.

Her er det null administrasjon.
Pengane går direkte til tiltaka elevane set i gong.

Korleis leige ungdommar frå SAFUGE?

Du kan ringe Maria Teresa på 5775 7090 (home) eller på UWC 5773 7000.
Eller send ein e-post til mtjul(at)yahoo.ca

Helsing Maria Theresa.
Lærar på UWC Red Cross Nordic.

Ho skriv:
Hello,
Now that the spring is coming SAFUGE hopes to get jobs from the kommune for example cleaning or gardening or whatever.
Could you kindly run an ad for us for any job for any donation?

Thanks a lot
.

Registered Charity No.: 998 841 216 i Brønnøysund.

Sjå SAFUGE Nordic på FB HER

SAFUGE Heimeside HER

23.03.2014
Asbjørn Eikerol

¤¤¤

Vi lagar Kafè:

Vi lagar marked.

Bygg og anlegg i Flekke. Vi tok jobben.

Innsamling i Bergen By.

Grovarbeid i Dale.

Treng du hjelp. Vi er klare til å rykke ut. Ring eller e-post.
.
.

Nepal, Himalaya. Hjelp frå SAFUGE i Noreg.
.

Desse bileta er frå Guatemala.
Då Fabian var heime i sommarferien, kunne han dele ut bøker og skulemateriell på skulen i heimbygda si. Takka vere inntekt frå SAFUGE.

.

Hjelp frå SAFUGE i Noreg.

.

.

.

.

¤¤¤

Frå SAFUGE i 2011 HER

Vist 215 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder