Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Tidt eg minnest ein gamal gard. Fossedal. Kjellaug Bjergene, Thora Hovland og Ingebjørg Ramstad. 1981 Del 1 av 7.

Frå Øvre Fossedal. Foto: Gustav Skaar. Takk for mange bilete!

Fossedal gard nr 46 Fjaler Kommune.
Litt frå ei eksamensoppgåve i lokalhistorie.
Boka om Fossedalen 66 sider A4.
Somme likar forteljingar frå gamle dagar.
Det kan vere historiske fakta, eller det kan vere meir dikting, segner og eventyr.

Del 1 finn du på Fjaler Origo HER

Del 2 finn du på Fjaler Origo HER

Del 3 HER

Del 4 HER

Del 5 HER

Del 6 HER

Del 7 Siste, HER

Nokre segner frå Fossedalen:
Dei to første segnene er utdrag av “Dalsfjordsegner” etter Andres H Standnes. Fylkeshistorisk Tidsskrift 1921.

Sylvbordet

.

Er det nokon som har leita etter sylvbordet på Brendeheiknappen seinare?

Tjuvbyrgjet

.

Tjuvbyrgjet skal vere ei hole eller ein stor hellar inn i fjellet.
Hola ligg i ei ur og er vanskeleg å finne.

Her hadde det vore godt med dokumentasjon, foto, på desse stadane.

.
Sju segner frå Fossedalen
Desse er etter Astrid og Sofie Fossedal og etter Øystein Fossedal.

.

.

.

.

.

Eg har fått dette frå Thora Hovland. Eg trur at fleire vil synest at det kan vere kjekt og interessant å lese i boka som dei tre damene skreiv.
Kanskje kjem her meir.

Kanskje er her fleire andre som kan fortelje?
Kanskje har du gamle skrifter som er interessante?
Du kan berre fotografere slik som her. Eller scanne.

10.09.2012
Asbjørn Eikerol

Vist 1069 gonger. Følgt av 3 personar.

Kommentarar

Har visst vore mykje tjuvpakk i området. Vi har jo Tjuvbergsnova i Skorva òg. Vi hadde føre oss dette på Stongfjorden-sona i fjor haust. Tråden ligg her, med bilder frå området. Og frå Krokvasstølen i gamle dagar.

Eg har mykje bilder frå Fossedalstraktene. Kan prøve å finne nokre som er aktuelle…

“Tidt eg minnest ein gamal gard” er forøvrig å låne på biblioteket i Dale. Kor vidt heftet er produsert for sal veit eg ikkje.

Her er eit oversiktsbilde frå området ikring Fossedalen. Vi ser m.a. Øvre og Nedre Fossedalen.Bildet er teke frå Heileberget i fjor haust.

Og her eit nærare bilde av Nedre frå same turen.

Her er eit oversiktsbilde over Øvre. Vi ser Dalsstølen øverst oppe t.v.

Her er eit oversiktsbilde av Øvre mot Krokavatnet og Fossedalshengenipa. Krokvasstølen heilt oppe i høgre kant
i enden av vatnet.

Husa i Nedre

Ved Øvre Fossedalen

Krokvasstølen (Det står forøvrig Svortevikstølen på dagens kart) ved Krokavatnet. S&N Kringla t.h.

I høve dei mange segna, kulturminna og den flotte naturen i Fossedalen, vart “Fossedalens Vener” skipa. Laget er for tida inaktivt. Her er siste plakaten som vart laga i 2006 over det årlege arrangementet “Fossedalens Dag”.

Fotos frå Fossedalens dag etc.

Friluftsgudsteneste på Elraki

Dekor syng på¨Kleiva

Og i Nedre

Kjempe-interessant å lese, Asbjørn.
Og FLOTT med alle dei bilda, Gustav.

Det er mange år sidan eg har vore i Fossedalen no.
Skulle ha vore kjekt å vore opp igjen der ein tur – Fossedalsvatnet, Krokavatnet etc.
Reknar med at det tur-området vert teke mykje meir i bruk når brua blir ferdig.

Stykke i Firda frå Fossedalens Dag i 2006

I høve planane om kraftutbygging i Fossedalen vart det skrive mange lesarinnlegg i Firda. Har fotografert av eit bilde som far min hadde i høve eit stykke han skreiv om dette i 2004. Stykket heitte “Grøn var min barndoms dal”.

Sjølv om bildet berre viser ryggen til dei fleste, er Arne Kyrkjebø attkjennande…

Takk til Gustav Skaar for

Grøn var min barndoms dal og andre tekstar og forteljingar om Fossedalen kan gjerne tilføyast her.
Foto fortel mykje.
Har vi gamle foto også?

Annonse

Nye bilder